Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - KRONIKA

Kronika Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne
MAPA stránok o Hospici Milosrdných sestier >>>
Chcete poslať príspevok do Kroniky Hospicu? >>>

Hospic na Facebook

  

K R O N I K A    

ROKY:    2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 20092010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 -

 

ROK 2015

 14. novembra 2015 (e-mail)

Chcem sa touto cestou poďakovať celému personálu Hospicu za láskyplnú starostlivosť o môjho dedka Ondreja Petríka, ktorú ste mu preukázali v posledných dňoch jeho života, zvlášť v hodine jeho smrti, kedy odchádzal k Pánovi...
Vrúcna vďaka Vám za to!
Vnučka Beáta
.

 júl 2015

Drahý personál Hospicu Milosrdných sestier!

S veľkým dojatím a úctou k Vám všetkým som si prečítala pohľadnicu od Vás. S nesmiernou vďakou na Vás spomíname. Je to už skoro šesť týždňov, čo naposledy vydýchol náš brat Zdenko Bzdilík (nar. 19. 12. 1979, zos. 6. 6. 2015), no rana a veľké prázdno, ktoré ostalo po jeho odchode na druhý svet je ešte bolestivé a čerstvé. Snáď preto som nebola schopná napísať Vám skôr, hoc každý deň na Vás myslím a ďakujem Pánu Bohu, že Zdenko mohol posledných desať dní svojho mladého života stráviť vo Vašej láskyplnej opatere.
Tak úžasných ľudí, akých sme u Vás stretli, človek málokedy vidí. Od upratovačiek cez pomocný personál, sestričky, pani doktorky, opatrovateľov, soc. pracovníkov až po ostatných, ktorých som nespomenula. Váš prístup, láska, ohľaduplnosť a modlitby nám veľmi pomohli prekonávať tú veľkú bolesť zo straty nášho brata. No hlavne Zdenkovi bolo ľahšie v jeho posledných dňoch na tomto svete.
Viem, že sa nedá správne opísať našu vďaku, no prijmite ju aspoň touto cestou.
Veľké ďakujeme!
sestra Božka Štangová

 6. júla 2015

Ďakujem celému kolektívu za obetavú starostlivosť o moju maminku Perlu Richterovú, ktorá u Vás prežila mesiac a bola šťastná a vďačná, že ho mohla prežiť vo Vašom krásnom zariadení. Veľká vďaka Vám. Jozef Richter 

 27. júna 2015

Ďakujeme celému kolektívu pracovníkov hospicu za príkladnú starostlivosť o našu matku, babinku Vieru Ďurechovú, ktorá tu prežila posledných päť mesiacov svojho života. Ďakujeme!
Dcéry s rodinami.

 jún 2015

Chceme sa zo srdca poďakovať všetkým pani doktorkám, sestričkám, ošetrovateľom a ostatnému personálu Hospicu Milosrdných sestier v mene celej rodiny za ľudskú a profesionálnu starostlivosť a láskavosť s akou ste sa starali o našu ťažko chorú mamu Margitu Gašpárkovú z Nosíc v posledných týždňoch jej života, ktorá nám odišla na večnosť 4. 6. 2015 vo veku nedožitých 84 rokov. Vďaka Vám mohla dožiť svoj život dôstojne, v krásnom čistom prostredí plnom lásky a ľudského porozumenia.
S vrúcnou vďakou synovia Rudolf a Ľubomír, dcéry Mária a Darina.
.

 16. marca 2015

Vážený kolektív Hospicu Milosrdných sestier!

Ďakujeme Vám za modlitby a spomienky na nášho milovaného manžela a otca Rudka Lehutu. Veľmi si to vážime!
Prosíme Vás o modlitby za naše zdravie a pokoj. Nech Vám dá Pán Boh veľa zdravia a síl do Vašej obetavej, namáhavej a tak veľmi prepotrebnej práce!
Ďakuje Vám rodina Lehutova z Piešťan.
.

 21. februára 2015

Už po druhýkrát v našom živote sa nám stalo, že sme potrebovali pomoc Hospicu Milosrdných sestier a preto by som sa chela z celého srdca poďakovať celému zdravotnému kolektívu a všetkým za ich obetavú starostlivosť a lásku, ktorú venovali mojej ťažko chorej mamičke pani Cibulovej. Aj keď tu pobudla iba šesť dní, všetko vnímala a bola veľmi spokojná s Vašou starostlivosťou a láskou, ktorú ste jej prejavovali.
Prajeme Vám ešte veľa síl a Božieho požehnania pri tejto Vašej obetavej práci. Ešte raz, veľká naša vďaka!!!
Dcéra Erika Zajacová 

Vážení moji milí...!
Ako dobrovoľník v hospici mal som možnosť veľa ráz vidieť a zažiť potrebu vcítiť sa do stavu chorého, ale aj jeho blízkeho – pozostalého v snahe byť im nápomocný.
Veľkosť potreby tejto pomoci pociťujem teraz, keď som sa sám ocitol v skutočnosti, ako najbližší chorej – pozostalý. Pomoc ktorej sa mi dostalo a dostáva od vás neviem vyjadriť slovami. Ochota, ústretovosť a obetavosť vášho kolektívu sú neoceniteľné dobrá, ktorými sme boli obdaruvávaní. Vďaka vám bolo mojej manželke poskytnuté úplné materiálne, zdravotné a duchovné zaopatrenie.
 
K najkrajším modlitbám určite patrí modlitba dobrých skutkov!
Skutkov, z ktorých sa skladá ruženec nášho života...
 
VĎAKA VÁM – VĎAKA PÁNU BOHU!
Milan Mikuš s rodinou
.

Jedno veľké srdečné  ĎAKUJEME
Všetkým Vám, ktorí ste sa s láskou k blížnemu starali o nášho milovaného Rudka Lehutu z Piešťan.
Rodina Lehutová, Piešťany

 

ROK 2014

 29. december 2014

Vážený kolektív hospicu, z celého srdca Vám ďakujeme za láskavú opateru našej drahej mamičky Anny Križanovej v posledných chvíľach života. Nech Vaša starostlivosť, láskavosť pokračuje ako doteraz. Ešte raz veľké ďakujem. dcéry Anička a Katka s rodinami  

.

 19. novembra 2014 (e-mail)

Milý kolektív hospicu milosrdných sestier. Ďakujem Vám zo srdca za Vašu spomienku na moju matku Annu Piešťanskú, ktorá ma prekvapila a vyvolala ďalší prúd slz.Vďaka za modlitby a za to, že pár hodín pred smrťou prijala svätú hostiu.V lepšio prostredí ani nemohla ukončiť svoj život.
S kresťanským pozdravom a úctou dcéra Anna.

 september 2014

Milý kolektív ošetrujúeho personálu Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne!
Rodina Grežova s láskou spomína a je veľmi vďačná za Vašu milosrdnú starostlivosť a pomoc, ktorú ste s pokorou poskytli nášmu zosnulému manželovi a otcovi Rudolfovi. Zo srdca ďakujeme za Váš pozdrav a všetky Vaše modlitby, ktoré nám a všetkým venujete.
Želáme Vám všetkým veľa zdravia, lásky a najmä sily pri vykonávaní ušľachtilej služby tak potrebnej pre ťažko chorých. Jana Grežová, manželka  Rudolf Grežo ml., syn 

 28. september 2014

Píše sa deň 28. september 2014 a ja som sa prišiel rozlúčiť. Rozlúčiť s miestom, ktoré sa so všetkým, čo k nemu patrí stalo za vyše pol roka môjmu srdcu blízke, ba až milé.
Počnúc úsmevom z dverí vrátnice, cez vždy dobre naladený, úslužný a slušný obslužný personál, až po skvelý kolektív interných i externých lekárov, vedený hlavným lekárom hospicu, MUDr. Jankou Brtáňovou.
Rozlúčiť preto, že hore spomínaným ľuďom sa podaril zázrak, spočívajúci v zlepšení zdravotného stavu mojej manželky, Ing. Ľudmily Pardubickej natoľko, že zajtra, 29. septembra bude prevezená do domáceho liečenia. Za to všetko vám, vážení pracovníci hospicu, z celého srdca ďakujem.
Ďakujem aj za to, že ste jej umožnili účasť na bohoslužbách a spoločnými modlitbami ste ju duševne posilňovali.
Prajem vám, aby sa vaša náročná a prospešná práca darila, pretože ďalší vaši pacienti to budú potrebovať. Ešte raz srdečná vďaka vám všetkým. S úctou k vám  Ing. Rudolf Pardubický

 

 8. septembra 2014

Kolektív zamestnancov Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.
Dovoľte mi, aby som  Vám v mene celej rodiny touto cestou poďakovala za veľkú ľudskosť, ale i profesionalitu, ktorú ste preukazovali pri opatere našej drahej mamy Vilmy Mrenovej.
Vďaka Vám naša mama prekonala tú  poslednú a najťažšiu cestu v živote dôstojne a pokojne.
Ďakujem pani doktorke Mudr. Brtáňovej, rádovým sestrám, zdravotným sestrám, všetkým ošetrovateľom, pomocnému personálu i všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľajú na tejto záslužnej práci. Boli ste nám naozajstnou oporou.
Ďakujeme rodina Mrenová
.

 august 2014

Dovoľte mi, aby som Vám v mene celej rodiny touto cestou poďakovala za veľkú ľudskosť, ale i profesionalitu, ktorú ste preukazovali pri opatere našej drahej mamy Vilmy Mrenovej.
Vďaka Vám naša mama prekonala tú poslednú a najťažšiu cestu v živote dôstojne a pokojne. Ďakujem pani MUDr. Brtáňovej, rádovým sestrám, zdravotným sestrám, všetkým ošetrovateľom, pomocnému personálu i všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľajú na tejto záslužnej práci. Boli nám naozajstnou oporou. Ďakujeme rodina Mrenová 

 august 2014

V nedeľu 10. augusta 2014 tomu bude 5 mesiacov, čo opateru tohto zariadenia začala zdieľať moja manželka Ing. Ľudmila Pardubická, Ja, ako jej najbližší, som za ten čas bol denným hosťom vášho hospicu. Za ten čas som čo-to videl, pocítil a pochopil.
Preto ďakujem lekárskemu, obsluhujúcemu a ostatnému personálu za starostlivosť, obetavosť a skutočne ľudský prístup k manželke, ale aj ku mne a ostatným členom rodiny, aj známym, ktorí ju navštívili.
Ste oázou v dnešnom nemilosrdnom svete a svedectvom toho, že ešte aj tu žijú ľudia. Ďakujem Ing. Rudolf Pardubický

 14. júna 2014

Zo srdca ďakujeme celému kolektívu pracovníkov hospicu, za láskavú opateru a starostlivosť o nášho milovaného manžela a otecka Mariána Ušiaka, ktorý tu prežil pár posledných dní svojho života. Manželka a deti. 

  máj 2014

Ďakujeme celému kolektívu Hospicu Milosrdných sestier za doliečenie a opateru našej ťažko chorej dcéry Alenky Lednickej, rod. Biesikovej zo Starej Turej, ktorá nás opustila vo veku 42 rokov. Zo srdca ďakujú rodičia a synovia.

  6. marca 2014

Dňa 8. marca 2014 uplynie mesiac od ukončenia pobytu mojej manželky Kataríny vo Vašom zariadení.
Dovoľte mi, aby som sa poďakoval aspoň teraz týmito pár riadkami a to i s vrúcnym poďakovaním za Vašu spomienku na ňu i na nás pri Vašich modlitbách. Vaša pomoc pre ňu i pre nás mala nesmiernu cenu. Stále budeme spomínať na Vašu ochotu pomáhať jej v jej najťažších chvíľach života na tajto zemi a rovnako aj nám ostatným pri utrpení, ktoré sme prežívali.
Chcem vo svojom mene i v mene celej rodiny zaželať celému Vášmu kolektívu veľa Božieho požehnania, zdravia a síl do budúcnosti pri tejto Vašej mimoriadne záslužnej činnosti. S úctou Jozef Grešš s rodinou.

  18. februára 2014

Zo srdca ďakujeme celému personálu hospicu za obetavú starostlivosť o môjho manžela a otca Mgr. Michala Petráša a spríjemnenie posledných týždňov života. Vzdávame úctu a obdiv za Váš láskavý prístup a profesionálnu starostlivosť. Je skvelé, že sú na svete ľudia, ktorí dokážu vniesť svetlo do života ťažko chorých.
Želáme Vám veľa síl do Vašej náročnej a ťažkej práce a poslaniu. Manželka a deti.

 16. februára 2014

Sme Vám vďační za prejav sústrasti a za všetku starostlivosť, ktorú ste poskytli našej mame. Ďakujeme lekárom, sestrám a ďalšiemu personálu Vášho zariadenia za pomoc, krorú poskytujete ľuďom v posledných dňoch ich života. Napriek tomu, že je to veľmi ťažká práca, vykonávate ju s odovzdaním a beriete ju ako svoje poslanie. Sta dobrí ľudia. Ďakujeme. Boris Slodička.

Kronika Hospicu Milosrdných sestier v TrenčíneROK  2013

na začiatok >>>

 14. decembra 2013

Zo srdca ďakujeme všetkým lekárom, ošetrujúcim zamestnancom a ostatnému personálu Hospicu Milosrdných sestier, za dôstojné a láskyplné sprevádzanie nášho manžela a otca Miroslava Koželu pri posledných ťažkých dňoch života.
Prajeme veľa zdravia a síl k tak náročnej a zmysluplnej práci. Ešte raz zo srdca ĎAKUJEME. Rodina Koželová.

 25. novembra 2013

Ďakujeme pekne za starostlivosť o našu mamu Emíliu Sýkorovú. Aj za to, že svoje posledné dni mohla prežiť v pokojnom a príjemnom prostredí medzi Vami a že nebola sama.
S úctou a vďakou jej deti Marcela Skyvová, Miloslav Oliček, Mitinka Oličková, Miška Talianová, Rastislav Skyva. 

 30. októbra 2013

ďakujeme anjelom v bielych plášťoch za starostlivosť o našu babičku a mamičku Aničku Schwantnerovú. Boh Vám žehnaj. Rodina Smolková.

 október 2013

... môžem preto povedať, že to, čo sa dostalo mojej manželke v tomto zariadení v posledných dňoch jej života, bolo to najlepšie, čo sa jej mohlo poskytnúť. Viac:  poďakovanie 1   ... poďakovanie 2    

 17. októbra 2013 (e-mail)

Ďakujem Vám všetkým za veľmi ľudskú a perfektnú starostlivosť pri odchode k Pánovi o našu sesternicu Gabrielu Slotovú. S úctou Anna Janegová, Piešťany.

 September 2013

Týmto vyjadrujem hlbokú vďaku všetkým pracovníkom zariadenia REFUGIUM n.o., za príkladnú starostlivosť a opateru mojej matky Márie Dzamkovej. Zároveň želám všetkým pracovníkom a pracovníčkam zariadenia REFUGIUM n.o. veľa trpezlivosti a šťastia v ich náročnej a zodpovednej práci. Úprimná vďaka Michal Dzamko.
 

 September 2013

Vážené pani doktorky, sestrišky, ošetrovateľky a ostatný personál hospicu,
chceme Vám všetkým týmto vyjadriť naše poďakovanie za starostlivosť o môjho manžela a nášho otecka        p. Ladislava Mihalčíka v posladných týždňoch jeho života. Prajeme Vám veľa síl a lásky vo Vašej náročnej, ale tak potrebnej práci a službe druhým. S úctou rodina Mihalčíková, Piešťany.

 17. septembra 2013 (e-mail)

Moje milé sestričky, aj takto neskoro v noci si človek uvedomuje, čo ste pre nášho otca p. Jána Ďatku všetko urobili. On bol veľmi dobrý otec, aj keď to v posledných momentoch jeho života tak nevypadalo, on pre mňa a moje sestry urobil úplne všetko. Vďaka Vám a Vašej starostlivosti mohol dôstojne odísť. Veľa ste pre neho v posledných chvíľach jeho života uroboli. To v človeku ostáva, veľmi pekne ďakujeme ja a moje sestry. Mária Zlatovská.

 11. august 2013 (e-mail)

Srdečné poďakovanie a vzdanie hlbokej úcty  kolektívu lekárov a sestier za úžasnú pozornosť, starostlivosť a empatiu, ktorú ste venovali mojej manželke Elenke Pavlíkovej do posledných chvíľ jej života. Manžel s rodinou


 28. júl 2013 (e-mail)

Úprimné poďakovanie za starostlivosť ,opateru a neskutočnú lásku celému personálu Hospicu milosrdných sestier v Trenčíne, za našu milovanú maminu. Dakujeme  Helegdová Jana a Luboš Kovár

 10. júl 2013

Vrúcne poďakovanie!
Milý a vzácny personál hospicu, Ďakujem Vám opäť za krásne, srdcu i duši lahodiace slová a pohladenia.
Ste úžasní, Vaše poslanie je ozaj Boží dar. Na jednej strane je obrovská škoda, že s tým krásnym, čo človek u Vás zažije, sa už nikdy medzi najbližších nevráti. No na druhej strane má vlastne zomierajúci človek, ktorý sa k Vám dostane, obrovské šťastie v tom najťažšom boji, ktorý prehrá a už sa od Vás nevráti... Už som stratila všetkých členov najbližšej rodiny, dnes som mala veľmi dôležitú skúšku, mimochodom úspešnú, tak som sa bola na cintoríne pochváliť, no samozrejme bez sĺz to nešlo... Dnes mám dôležitý deň v mojom živote, začína mi úplne nová etapa, na ktorú sa veľmi teším, takže táto Vaša správa nemohla prísť vo vhodnejší deň. Ešte raz, zo srdca veľké ĎAKUJEM!!!
S vďakou a úctou Jana Vojtkuláková, Piešťany

 25. máj 2013

Z celého srdca, srdečná vďaka celému kolektívu sestričiek,  pani doktorkám za opateru môjho manžela Antona Hollého. Nech Vám Pán Boh pomáha vo Vašej ušľachtilej práci. Manželka Mária Hollá a ostatná rodina Hollých.

 25. máj 2013

Drahí moji milovaní!
Z úprimného srdca Vám všetkým ďakujem za starostlivosť a duchovnú pomoc o nášho otca Jána Ďuďáka. Vaša Gabika, Zuzana a Katka.

 24. máj 2013

Kolektív Hospicu Milosrdných sestier,
dnes uplynul práve rok od chvíle, keď nás opustila moja sestra Vierka Vitovská, ktorá posledné chvíle svojho života prežila u Vás, vo Vašej výnimočnej opatere.
Chcela by som týmto vyjadriť obrovskú vďačnosť za všetko, čo ste jej u Vás poskytli. Za výnimočný prístup, obetavosť a starostlivosť, jednak po fyzickej, ale tiež po duchovnej stránke, čím ste jej umožnili stíšiť bolesť a rozjasniť posledné dni.
Neprešiel od vtedy ani jeden deň, ked by sa moje myšlienky nevracali ku spomienke na ňu a na život, ktorý prežívala.
Príjmite prosím ešte raz moje úprimné poďakovanie s prianím, aby ste s pomocou Božou ešte dlho vykonávali Vašu ušľachtilú činnosť. Mária Berithová.

 10. marec 2013

Milý kolektív Hospicu Milosrdných sestier.
Z úprimného srdca  by sme sa chceli poďakovať pani doktorke aj celému ošetrujucému personálu za ich veľkú obetavosť a starostlivosť a dôkladnú opateru, ktorú venovali nášmu ťažko chorému oteckovi a manželovi Rudolfovi Zajacovi. Veľmi si ich za to vážime a nikdy na to nezabudneme a prajeme ešte veľa síl a Božieho požehnania v tomto poslaní.
S láskou a vďakou manželka a synovia s nevestami Rudolfa Zajaca. 

 10. februára 2013 (e-mail)

Naša úprimná vďaka celému ošetrujúcemu personálu a všetkým pracovníkom zariadenia Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne za príkladnú ľudskú a profesionálnu starostlivosť a najmä láskavosť s akou ste sa starali o našu ťažko chorú mamu a starú mamu Jarmilu Ďurkáčovú, ktorá nás navždy opustila 4. 2. 2013.
S úctou rodina Bednárová.
.

Kronika Hospicu Milosrdných sestier v TrenčíneROK  2012 

na začiatok >>>

 17. decembra 2012

Milý kolektív hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.
Ďakujem Vám zo srdca za Vašu spomienku na moju matku Emíliu Bolješíkovú aj za Vaše modlitby. Aj ja som počas októbrových litánií vkladala do modlitby ruženca celý Váš kolektív Hospicu - pani doktorky, sestričky rádové aj civilné, brata Jožka aj všetkých ostatných vrátane dobrovoľníkov, ktorí navštevujú chorých pacientov. Chcem sa Vám všetkým ešte raz poďakovať za obetavú starostlivosť o moju  ťažko chorú matku. Aj vďaka Vám boli posledné dni jej života prežité dôstojne v spoločnosti starostlivých a láskavých ľudí. Ďakujem tiež za to, že
ste boli pri nej a modlitbami ju sprevádzali v posledných chvíľach jej života. Obdivujem Vás a Vašu prácu s ťažko a nevyliečiteľne chorými ľuďmi.
Prajem Vám všetkým veľa pevného zdravia, lásky a Božieho požehnania. Nech Vás milostivý Pán Boh odmení za starostlivosť a dobrotu, ktorú preukazujete Vašim pacientom a tiež ich príbuzným.
S láskou a úctou si na Vás všetkých spomína  Magdaléna Barincová
.   
S úctou ďakujeme všetkým zamestnancom zariadenia, ktorí sa starali o nášho drahého otecka M. Vařáka, ktorý tu mohol stráviť posledné dni svojho života. Ďakujeme za starostlivý a trpezlivý prístup.
Nech Pán Boh požehnáva Vašej ďalšej práci.
Rodina Jancíková a Vařáková

 26. novembra 2012

Vážení pracovníci hospicu.
Úprimne srdečne Vás pozdravujem a ďakujem za spomienku, ktorá ma prekvapila a vyvolala ďalší prúd sĺz. Vďaka za modlitby. Všetci, kto navštívil manželku vo vašom zariadení sa vyjadroval pochvalne k všestrannej starostlivosti, láskavosti. V lepšom prostredí ani nemohla ukončiť svoj život.
S kresťanským pozdravom a úctou smútiaci manžel Ján Klčo  
.  

 1. decembra 2012

Nikdy nezabudneme a ďakujeme - za všetko, čo ste dokázali urobiť pre našu mamičku a babičku Annu Jamrichovú. V tom ťažkom období ste Vašou láskavosťou a úžasnou starostlivosťou pomáhali nielen jej, ale aj mne osobne a celej rodine nájsť silu, úctu a pokoru v čase, keď naša mamička bola medzi nebom a zemou a v čase, keď síce odišla, ale zároveň zostala ešte stále viac v našich srdciach.
A srdce, ktoré ľúbi stále - to je aj tá „kniha živých" v každom človeku.
S úctou a vďakou Jamrich a rodina Jamrichová, vnúčatá Janka a Michal
.
Srdečne Vám ďakujeme a nikdy nezabudneme, čo všetko ste urobili pre nášho otecka a manžela v posledných dňoch jeho života.  Oľga Zajacová
.
Môj manžel Imko odovzdal svoju dušu Pánu Bohu 19. 8. 2012. Môj dobrý a jediný. Smutno mi je. Oľga
.

 17. novembra 2012

Srdečne ďakujem za milé stretnutie a spomienku na nášho starého otca Jozefa Martišku.
Ďakujem za starostlivosť a za modlitby. Martišková Vilma s rodinou
.
Ďakujeme Vám za vašu starostlivosť o našu mamu v tých najťažších chvíľach. Rodina Macharová
.
Chvála Pánu Bohu a aj Vám za Vašu obetavosť a lásku, ktorou ste nás a aj Ginu obdarovali!!! Rodina Murtin
.

 17. novembra 2012 - e-mail

Milé naše sestričky,pani doktorky a aj celý personál hospicu!!!
Ďakujeme Vám!!!Ste anjelmi na Zemi a je česť Vás poznať!!!
Ďakujeme aj pánovi farárovi,ktorý dnes odslúžil sv.omšu za zosnulých,ktorý boli zapísaní do Knihy živých!!! Pán Boh zaplať!!!
S pozdravom Lenka a Miroslav
.

 21. septembra 2012

Tu som našla význam pravej lásky. Naučila som sa od vás veľmi veľa. Vďaka za úžasné týždne! Myslím na vás v modlitbách.
Vaša Monika Šandriková
.

 8. augusta 2012

Úprimné poďakovanie za starostlivosť, opateru a neskutočnú lásku - za našu drahú a milovanú maminu - Jozefu Zápecovú.
Ďakuje dcéra Jaroslava Birová s rodinou a dcéra Viera Bezová s rodinou z Trenčína
.
 Poďakovanie
Srdečná vďaka celému personálu za obetavú starostlivosť o našu milovanú Marianu Gálikovú, počas jej pobytu. 
Rod. Gáliková, Kotrasová
.  

 Poďakovanie

Najúžasnejší a najláskavejší personál Hospicu milosrdných sestier v Trenčíne, ani neviem, ako Vám poďakovať za neskutočnú a láskavú starostlivosť o nášho otca, manžela, dedka, ktorý 1. apríla odišiel do večnosti. Veľmi Vám všetci ďakujeme za tak láskavý prístup. Veľmi nám chýba, ale odišiel bez bolesti a v pokoji duše. Ťažko sa mi hľadajú slová, tak ešte raz ďakujeme.
Rodina Bednárová a rodina Okrajková.
.

 Poďakovanie

Slnečný pozdrav z Piešťan Vám všetkým zasielame. Často, snáď každý deň na Vás spomínam a ďakujem Bohu za Hospic v Trenčíne a za ľudí, ktorí v ňom pracujú. Nech Vás všetkých Pán Boh odmení za lásku, starostlivosť a dobrotu. Ste mi príkladom.
Dana a Peter Weinfurtovci, Igor Kubala
.

 Poďakovanie

Úprimné Pán Boh zaplať od rodiny Jozefa Melichera
.

 Poďakovanie

Ďakujem Vám z úprimnej duše , milé sestričky a celý personál za príkladnú starostlivosť a liečenie nášho drahého príbuzného Jozefa Hollána, odchádzal od nás s láskou a pokojom, zmierený s Pánom Bohom. Prajeme Vám všetkým dobré zdravie a Božie žehnanie vašej náročnej práce.
Rodina Rockova, Jozef Švikruha, Gabo Mikeš
.

 Poďakovanie

„Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale ten kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého."
Sv. Otec Ján Pavol II.
V týchto dňoch ste mali slávnostný zápis do Knihy živých tých, ktorí odišli do večnosti vo Vašom Hospici Milosrdných sestier. Medzi nimi bola i naša mamička a babička Mária Sládková, ktorú ste starostlivosťou a modlitbami sprevádzali v posledných chvíľach jej života. Čítajúc myšlienky Svätého Otca Jána Pavla II., povedané s láskou i zodpovednosťou Otca, myslíme práve na Vás, ktorí vytvárate oázu nádeje a pokoja pre našich blízkych. S láskou a vďačnosťou sa skláňame pred Vami všetkými, ktorí dávate seba samých v službe chorým, trpiacim, zomierajúcim a pomáhate každému z nich a zároveň i jeho najbližším v nádeji, pokoji a dôvere prežívať ťažké dni.
Dlhodobá choroba našej mamičky a jej náhle vážne zhoršenie boli pre nás príkladom a povzbudením, že Boh dopustí, ale svojich verných nikdy neopustí. Mamička bola jednoduchá žena, ale dôvera v Boha a modlitba boli jej každodennou posilou. Videli a cítili sme to hlavne na sklonku života, keď sme jej nevedeli pomôcť ani my, ani lekári. Vložili sme ju v modlitbách do Božích rúk. A Boh poslal Vás, aby sa naša mamička v pokoji a plnom zaopatrení mohla odobrať na večnosť. Neberieme to ako samozrejmosť. Bol to Boží dar a Vy ste boli jeho sprostredkovateľmi. Úprimne Vám ďakujeme za Vašu príkladnú lásku, trpezlivosť a starostlivosť o blížneho. Nech sú všetky vaše dobré skutky bezpečne uložené v dome nášho Nebeského Otca, ktorý ich raz odmení tak, ako to my nedokážeme. Naša mamička bude iste o nich radostne svedčiť. Boh Vás žehnaj. 
Dcéra Ľudmila s rodinou

 Poďakovanie

Ďakujeme Vám, milé sestričky a taktiež celému personálu, že ste ma tak pekne medzi seba prijali a spríjemnili mi tu vykonávanie mojej stáže počas štúdia na VŠ v Nitre....Cítila som sa tu medzi Vami naozaj veľmi príjemne a veľmi rada sa sem vraciam a vidím tie Vaše milé tváre a veľmi oceňujem prácu, ktorú vykonávate. Prajem Vám veľa životných, pracovných, ale aj súkromných úspechov.
S pozdravom Vaša Stážistka Katka Omelková
. 

 Poďakovanie

Ján Pavol II napísal v jednej svojej encyklike: „Prvou absolútne istou pravdou nášho života je nevyhnutnosť našej smrti...Každý človek chce poznať pravdu o vlastnom konci. Chce vedieť, či smrť bude definitívnym koncom jeho existencie, alebo je niečo, čo smrť prekonáva; či môže dúfať v ďalší život, alebo nie." (Fides et Ratio 26)
Touto cestou vyjadrujeme hlboké a úprimné poďakovanie zdravotnému a ošetrujúcemu personálu, ako aj ostatným pracovníkom hospicu za ich obetavú starostlivosť a láskavosť v posledných a najťažších chvíľach milovaného manžela, otca a dedka Ing. Jozefa Nemečkaya, ktorý tu strávil posledné tri mesiace svojho života. Zároveň ďakujeme za modlitby do večnej blaženosti, ktoré ste preukazovali chorému a ktoré jemu a celej rodine dodalo duševného pokoja a vysporiadania sa s ťažkým osudom. Pretože, ako hovorí náuka o posledných veciach, každá choroba a v podstate každé utrpenie je prorocké znamenie smrti. Veríme, že aj vďaka Vašim modlitbám Pán bol s našou milovanou osobou, keď prišla tá chvíľa - 3. Januára 2012
V aleji pokoja
Modlím sa za Teba.
Si človek ako ja,
čo hľadá bránu do neba.
S úctou a vďakou rodina Nemečkayová.
.

 5. januára 2012

Milí ošetrujúci personál,  
Srdečne Vám ďakujeme za krásny a milý pozdrav, ktorý mi dodal silu do ďalších dní. Aj ja Vám prajem do nového roka veľa zdravia síl, aby ste sa i naďalej mohli starať o ťažko chorých pacientov s takou láskou. Ešte raz Vám ďakujem za môjho manžela, že ste ho s láskou a modlitbou pripravili na večný odpočinok.
Ďakujem Vám
Danišková
V Bánovciach n/B. 5. 1. 2012
.

Kronika Hospicu Milosrdných sestier v TrenčíneROK  2011 

na začiatok >>> 

 Vianoce 2011

Milí naši „dobrí anjeli",
Často si spomínam na Vás, večer, keď odchádzam z práce a prídem domov unavená. Nič sa mi nechce, iba spať. Vtedy si predstavujem, čo sa asi deje v hospici, ako s láskou, obetou, pokojom vykonávate bežné veci, roznášate jedlo, hladíte chorých, triedite lieky a povzbudzujete všetkých, ktorí sú vo Vašich rukách. A aj vtedy, keď ste unavení, pretože to je veľmi psychicky a fyzicky náročná práca, sa viete usmiať, zakryť svoju únavu, ťažkosti, možno aj bolesti.
Je to pre mňa a celú našu rodinu veľké povzbudenie. Verím, že to nie je náhoda, že naša mamička pani Anna Rajsáková mohla stráviť posledné mesiace svojho života u Vás a my sme sa mohli spolu s ňou podeliť o Vašu lásku.
Nech Vám Pán Boh žehná po všetky dni Vášho života.
Želáme Vám všetkým, lekárkam, sestrám, ošetrovateľom, pomocnému personálu, všetkým, čo tvoríte toto prekrásne ticho a preukazujete tú nesmiernu trpezlivosť, požehnané Vianočné sviatky, v novom roku 2012 veľa zdravia a Božích milostí.
Zostávate natrvalo v našich srdciach a modlitbách.
Jozef Rajsák
Anna Amborová s rodinou
Mária Žatková s rodinou
Peter Rajsák
.

 Poďakovanie

Týmito riadkami chceme zo srdca poďakovať celému ošetrujúcemu personálu a všetkým pracovníkom zariadenia Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne za ich obetavú prácu, starostlivosť a láskavosť, s akou sa starajú o ťažko chorých pacientov ako aj o našu drahú mamičku, babičku a prababičku Olinku Čermákovú, ktorá tu strávila necelé posledné dva mesiace svojho života.
Počas tohto obdobia tu našla svoj vytúžený pokoj a úľavu na duši, a to nielen ona, ale aj celá rodina sa tu krásne vysporiadala s týmto ťažkým osudom, za čo sme nesmierne vďační, a aj za to, že sme tu mohli byť s ňou v jej poslednej chvíli a odprevadiť ju s láskou, vďakou a modlitbou do večnej blaženosti, a to nám zároveň vlialo silu do ďalšieho života a pokoj do našich sŕdc.
A preto ešte raz ďakujeme, že svoj život dožila dôstojne v krásnom, čistom prostredí, obklopená láskou.
Aj jej motto bolo:
VIERA, ktorá unesie každý kríž
NÁDEJ, ktorá prekoná každý pád
LÁSKA, ktorá prežije všetky trápenia
S veľkou vďakou manžel, rodina Masárová a rodina Černáková
.

 26. septembra 2011

Vážený ošetrujúci personál,
hlboké dojatie a vďačnosť za Vašu spomienku na môjho brata Miroslava Marvánka. V tých ťažkých chvíľach som Vám o ňom vlastne veľa nepovedala.  ... mal rád staré filmy, literatúru, krásne hral na harmonike a pekne spieval, no predovšetkým bol dobrým a citlivým človekom.
Ďakujem za Vaše modlitby a želám Vám pevné zdravie.
S láskou v mene najbližšej rodiny Erika Moravčíková
.

 Poďakovanie

Ďakujeme sestričke Gorazde za milé prijatie a podrobné vovedenie do ľudskej služby chorým a trpiacim, ktorým sa dostáva veľkej lásky a starostlivosti tu v hospici.
Externí študenti Trnavskej univerzity A. Dubčeka
.

 Poďakovanie

Srdečná vďaka všetkým zamestnancom zariadenia Hospic Milosrdných sestier pod vedením MUDr. Lakatošovej za ich citlivý a láskavý prístup k môjmu bratovi, synovi, otcovi a krstnému otcovi Miroslavovi Marvánkovi, ktorý odišiel do večnosti dňa 19. 8. 2011. Hlboko sa skláňame nad Vašou ťažkou prácou, ktorá je Vaším poslaním.
S úctou a láskou rodina Marvánková a Moravčíková
.

 Poďakovanie

"Ľudské bytosti, po ktorých neostali žiadne veľké činy ale len jedna drobná láskavosť za druhou, nepremárnili svoje životy."
Veľká vďaka celému personálu hospicu za Vašu trpezlivosť a lásku, ktorú ste venovali počas štyroch mesiacov našej babke a meme Cecílii Živčicovej, ktorá dňa 25. 7. 2011 zomrela v pokoji.
Boh Vám žehnaj. Rodina Masárová, Živčicová
"Naša cesta nevedie po mäkkej tráve, lež po horskom chodníku s hŕbou kamenia; mieri však hore k Bohu."

 Poďakovanie

V mene celej rodiny ďakujeme kolektívu a hlavne ošetrujúcemu personálu z Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne za odbornú starostlivosť a ľudský prístup k nášmu ťažko chorému synovi, bratovi, otcovi a švagrovi Miroslavovi Novotnému, ktorý nás opustil dňa 26. 7. 2011.
Zo srdca Vám ďakujeme a prajeme všetkým zamestnancom hospicu veľa zdravia, lásky a veľa síl v tomto náročnom poslaní.
S vďakou a úctou zostáva rodina Novotná, Urbanová, Zahradníková.
.  

 30. júla 2011

Úprimne ďakujeme celému personálu hospicu za príkladnú ľudskú a profesionálnu starostlivosť o nášho manžela, ocina a starého ocina Dušana Sokolíka, ktorý v pokoji a dôstojnosti odišiel navždy 27. 10. 2010. Manželka Eva, dcéry Ľubica a Eva, syn Dušan, vnúčatá a zať s nevestou. 

 29. júna 2011

Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova (Lk 1, 38)
Milé "naše" spoločenstvo lásky a úľavy.
S hlbokou úctou a vďakou píšeme tieto riadky.
Našu mamičku Annu Rajsákovú ste pritúlili a starali ste sa o ňu s najväčšou láskou, trpezlivosťou a profesionálnou starostlivosťou na sklonku jej života. To bola Božia réžia, aby si ju Pán pripravil pre odchod k sebe tu vo Vašich rukách.
Tu, za tie štyri mesiace - posledné obdobie jej pozemskej púte, dozrievala pre nebo a my, jej najbližší, sme dozrievali s ňou pre ďalší život. Tu nám dala posledné požehnanie a príklad, ako treba žiť, to, čo už nemohla povedať, ukázala svojim pokojom v utrpení, trpezlivosťou a plným odovzdaním do Božích rúk.
Nesmierna vďaka Vám všetkým za to, čo ste pre ňu urobili, aby ste tak nahradili našu prítomnosť a pomoc. Cítili sme tu veľkú lásku, ľudskosť a rodinnú atmosféru, ale predovšetkým to, čo hvorila naša drahá mama: "TU JE BOŽÍ DUCH"
Nech Vám milostivý Pán Boh bohato vynahradí všetku Vašu lásku a obetavosť, naša mamička bude určite svojim príhovorom orodovať za nás i za Vás.
S láskou a úctou Jozef Rajsák, rodina Žatková, rodina Ambrová a syn Peter - Stratený 
.

 25. júna 2011

 V mene rodiny Aninovej chceme poďakovať personálu za ich obetavú prácu a za opateru otca a manžela Igora Aninu.    

 14. júna 2011

Dňa 7. 6. 2011 v zariadení Hospic Milosrdných sestier dokončil svoj život vo veku 78 rokov pán Štefan Rukovanský. Týmto sa chcem poďakovať MUDr. Lakatošovej a pani MUDr. Pasmínkovej za ústretové prijatie môjho manžela do Vášho zariadenia a taktiež za príkladnú starostlivosť o môjho manžela.
Ďalej ďakujem celému personálu za príkladnú starostlivosť a ústretovosť, ktorú poskytli môjmu manželovi, zvlášť za prípravu na prijatie sviatostí.
Prajem celému personálu veľa zdravia, úspechov a dobrej pohody do ďalšieho života.  Manželka
.  

 30. mája 2011

V mene rod. Škrovánkovej chcem poďakovať celému personálu, ktorý svojou starostlivosťou zabezpečil dôstojný odchod našej mamy Agnesy Škrovánkovej. Rod. Škrovánková

 28. apríla 2011

Milé sestričky, lekári a celý kolektív Hospicu Milosrdných sestier, zo srdca sa Vám všetkým chcem poďakovať za starostlivosť, ktorú ste venovali mojej drahej maminke Helene Mišurovej, ktorá nás opustila 21. 3. 2011.
Možno ani neviete ako veľmi ste mi pomohli, keď som sa ja už nevládala o maminku doma postarať.
Vďaka za Váš láskavý prístup k človeku, ktorý je v dnešnej dobe taký ojedinelý, za ťažkú prácu, ktorú robíte s láskou a oddanosťou.
Ďakujem za spomienku na moju maminku, ktorá ma milo prekvapila a hlboko dojala, vrúcne ďakujem za Vaše modlitby.
Nech Vás všetkých Pán Boh žehná.
S vďakou a úctou Zuzana Magulová - dcéra   
.

 28. marca 2011 (e-mail)

Chcela by som aspoň touto cesto vyjadriť svoje úprimné poďakovanie za starostlivosť a prejavy lásky v ťažkej chorobe mojej babičky Zuzany Říčkovej, ktorá 24.2.2011 svoju životnú púť ukončila vo vašom zariadení. Aj keď to boli ťažké chvíle pre celú rodinu, viem že vďaka Vám odišla pokojne a v posledných chvíľkach svojho života nebola sama. Ešte raz vrúcna vďaka. S pozdravom Zuzana Belobradová - vnučka a Zuzana Prokešová - dcéra.

   18. marca 2011

ĎAKUJEME ZA VŠETKO!!! S úctou rodina Janka Čechvalu z Podolia   

 14. marca 2011

Pri príležitosti Slávnostného zápisu do Knihy živých, dovoľte, aby som sa poďakovala za Vašu prácu, ochotu, milotu aj za to, že myslíte na našich blízkych aj keď nás už opustili. Prajem celému kolektívu veľa zdravia, trpezlivosti, lásky a mnoho šťastia pri Vašej obetavej práci. Ďakujeme Vám. Zo srdca praje sestra Ivana Jánošíka, ktorý ma opustil 19. 9. 2010. 

 14. marca 2011

Za obetavú starostlivosť a neúnavnú trpezlivosť patrí veľká vďaka celému personálu, ktorý zabezpečil dôstojný odchod našej milovanej mame, obetavej manželke a babičke. S úctou ďakujeme. rod. Barišová zo Skalky   

 12. marca 2011

Ďakujeme personálu za ich obetavú prácu a za zabezpečenie dôstojného odchodu môôjho brata Jána Bratkoviča. K poďakovaniu sa pripája mama a manželka.   

 11. marca 2011

Ďakujem pani doktorke, ktorá sa stará a personálu za vysokú starostlivosť o nášho Kmotra Janka Čechvalu (č. izby 7) a všetkým, čo nám pomáhajú prekonať jeho ťažký zdravotný stav. Vrúcna vďaka  - rodina Stely Čechvalovej s manželom a krstnátkami a deťmi. Držíme palce, aby sa konečne prebral... Ešte raz vďaka.  

 6. marca 2011 (e-mail)

POĎAKOVANIE

Srdečne ďakujem zamestnancom hospicu za starostilovsť v posledných dňoch života o nášho milovaného otca a dedka Miroslava Gabriela, ktorý nás po dlhej a ťažkej chorobe opustil dňa 19. 2. 2011. Želáme všetkým zamestnancom nech im Pán Boh žehná pri ich obetavej práci. Ďakujeme: Manželka Anna dcére Lenka zať Miroslav a syn Miroslav vnúčatá pána Gabriela Timejka a Paťko vám posielajú veľkú pusu :)

 10. februára 2011

V mene celej rodiny pani Scheerovej, chceme poďakovať celému kolektívu Refugia za starostlivosť a dôstojné prežitie jej posledných dní života. Naša mamička sa tu cítila dobre a vždy chválila sestričky, ošetrovateľky a ošetrovateľov. Srdečná vďaka od detí, vnúčat a 11tich pravnúčat.

 POĎAKOVANIE

V tmavej noci, kým svitol nový deň, odišla si snívať, svoj večný sen. Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach zostávaš stále s nami."
Úprimne ďakujeme celému kolektívu ošetrujúceho personálu z hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne za príkladnú starostlivosť a povzbudivé slová, ktorými ste sa prihovárali našej drahej mame, svokre, babke, prababke Kataríne Miakišovej z Košeckého Rovného v posledných chvíľach jej života, ktorá nás navždy opustila 7. 12. 2010 vo veku 86 rokov.  Smútiaca rodina

 25. januára 2011

Z celého srdca ďakujeme celému personálu za starostlivosť o našu mamu p. Hatinovú Gabrielu, ktorá 19.1. 2011 ukončila pozemskú púť. Ešte raz srdečná vďaka!  Rodina Hatinová.

 8. januára 2011

POĎAKOVANIE

Dovoľte mi, aby som poďakovala v mene našej rodiny celému kolektívu za spomienku na našu mamičku Annu Mockovú. Veľmi nás to prekvapilo a potešilo a veľmi pekne Vám ďakujeme za toto pohľadanie na duši.
Prajem Vám veľa síl do Vašej bohumilej činnosti. Za všetko ešte raz hlboká vďaka. S pozdravom  Anna Bučková s rodinou

Kronika Hospicu Milosrdných sestier v TrenčíneROK  2010  

na začiatok >>>

 24. decembra 2010 (e-mail)

Vážení a milí v Hospici Milosrdných sestier, prajem Vam všetkým požehnané, milostí plné Vianoce prežité hlavne v zdraví, pokoji. Nikdy na Vás nezabudneme. r.Hoduliková a Benková

 20. decembra 2010

Srdečná vďaka Hospicu Milosrdných sestier, za láskavú a obetavú opateru nášho dedka Jána Kašu. Posledné dni svojho života  v ťažkej chorobe mohol prežiť v dôstojnom prostredí, plnom ľudskosti a pochopenia od všetkých pracovníkov. S úctou a vďakou, manželka a deti.

 6. decembra 2010

Z celého srdca ďakujem pani doktorkám, sestričkám a celému personálu za starostlivosť o našu mamičku p. Annu Mockovú, ktorá 4. 12. 2010 ukončila svoju pozemskú púť.  S vďakou dcéra a syn.

 28. novembra 2010

Nech Boh odplatí každému jednému z vás, čo ste urobili dobrého pre trpiaceho Ježiša. Ďakujem vám za starostlivosť o môjho otca. V modlitbách vám vyprosujem všetko potrebné.  Sr. Laura Bratkovičová

 14. novembra 2010

Úprimné Pán Boh  zaplať vyslovujem p. doktorkám a celému kolektívu tohto zariadenia - oázy lásky a pokoja - za príkladnú starostlivosť o našu mamičku p. Elenu Dubovskú, ktorá 14. 11. 2010 ukončila svoju pozemskú púť. Prajem vám veľa zdravia a Božieho požehnania vo vašej obetavej práci. S vďakou dcéra    J. Vetráková

 12. novembra 2010

Z celého srdca ďakujem pani doktorkám, sestričkám a všetkému personálu za starostlivosť, akú ste prejavili pri doopatrovaní mojej drahej maminky Ruženky Kalinovej. Nech vás pán Boh žehná a dá veľa síl v tejto nesmierne záslužnej a obetavej práci.  S úctou  Jana Bobáková, dcéra

  28. október 2010 (e-mail)

Duchovná obnova dobrovoľníkov v Hospici v Trenčíne, ktorá sa konala 2. 10. 2010 - očami stážistky Hanky Jurisovej  >>>

 27. október 2010  (odkaz z web-stránky)

Vážení pracovníci Hospicu, pri príležitosti druhého výročia, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka, mamička a babička pani Herminka Benková, si s láskou spomíname aj na Vás všetkých, ktorí ste sa o ňu starali počas jej pobytu vo vašom zariadení. Budeme na Vás spomínať aj počas sv. omše, ktorá bude za našu zosnulú 28. 10. 2010 o 17.00 hod. v rím.-kat. kostole v Melčiciach. Vďačná rodina a dcéra Marcela hodulíková. Za všetko Pán Boh zaplať.

 12. október 2010

Ďakujeme za príjemné prijatie a cenné informácie.  Kolektív študentov IV. E   SZŠ Žilina 

 30. september 2010

ĎAKUJEME celému personálu za veľkú starostlivosť a prístup k našej mamičke (babičke), ktorá dokázala odísť v tichom pokoji. Patrí Vám veľká vďaka a úcta. ĎAKUJEME.  Rodina Bruidová

 Ešte sa nájdu medzi nami anjeli. Nemajú krídla, zato ich srdce je bezpečným prístavom pre všetkých, čo po búrkach života uviazli v núdzi... Mosty lásky potrebujú veľa trpezlivosti. Stoja však za tú námahu.29. september 2010

ĎAKUJEME všetkým z Hospicu za úžasnú starostlivosť a prístup k našej MILOVANEJ mamičke a babičke. Aj vďaka Vám dokázala odísť v pokoji. Ste anjeli, ktorí nám pomohli v najťažšom momente nášho života. Ďakujeme Vám z celého SRDCA. Z hlbokej  úcty ďakujú Anna a Dominika Krčmárikové.

 September 2010

V deň keď mi MUDr. Mária Greisigerová, navrhla ako jednu z možnosti starostlivosť o nášho milovaného, jediného brata HOSPIC, bol to hrozný pocit, pretože sme sa vôbec nevedeli zmieriť s tým, že by nám mohol tak mladý, tak dobrý človiečik odísť.  Trvalo to ešte zopár dní, kedy sme si uvedomili , že sami mu nedokážeme poskytnúť všetku starostlivosť, ktorú si tak ťažko chorý človek vyžaduje a taktiež aj zaslúži.
I keď my, jeho sestry sme prežívali obrovské obavy z toho čo bude - čo čaká  jeho, čo čaká nás.
9. 7. 2010 sme priviezli nášho brata Štefana Oravca a dopriali sme mu dôstojnú starostlivosť, s milým, láskavým personálom, v krásnom čistom a voňavom prostredí.
Už po prvých dňoch jeho pobytu v Hospici sme vedeli, že sme sa rozhodli správne - vďaka pani doktorka Greisigerová.
Počas jeho pobytu sa pri ňom vystriedalo zopár pacientov, a mali sme možnosť vidieť aj to, že ani jeden z týchto pacientov, nebol pri odchode sám - vždy tam boli Ľudia, ktorí sa pri odchádzajúcom vrúcne modlili. Títo Ľudia to nie sú len zamestnanci, to sú Ľudia, ktorí túto službu robia s láskou, ktorú z nich cítite. S láskou sa starajú o všetkých pacientov.  Náš brat vďaka Vám odišiel z tohto sveta dôstojne a neodchádzal sám, sprevádzali ste ho ako rodina.
Nedokážem nájsť dostatočné slova vďaky ktorými by sme poďakovali Vám všetkým, ktorí sa staráte, aby naši blízky odchádzali z tohto sveta dôstojne, naplnení láskou.
Naša vďaka patrí aj MUDr. Jane Brtáňovej, ktorá nám urýchlene vybavila prijatie do tohto skvelého zariadenia, veľké ďakujem patrí všetkým sestričkám, tak ako aj rehoľným, tak aj civilným - všetky s nesmiernou trpezlivosťou a láskou pristupujú k lôžku s chorým ale aj k nám príbuzným. Ďakujem sestričke Evke, Janke, Katke ale i ostatným, ktorých nepoznáme meno, veľké ďakujem patri aj ošetrovateľovi Jožkovi, ktorý nás veľmi ukľudňoval počas celého pobytu, ale aj v posledných chvíľach života nášho milovaného brata.
Ďakujem patrí aj pracovníčkam recepcie a ostatnému personálu.
Prajem Vám pri Vašom poslaní veľa síl, veľa lásky a trpezlivosti. Ste veľkým vzorom a veľkou výzvou pre ostatné zariadenia, ktoré by sa mali od Vás učiť, ako sa poskytuje starostlivosť chorým.
Za celú rodinu sestra Katarína a sestra Marika.

 September 2010

Z celého srdca vám všetkým ďakujem za prejavenú sústrasť, za milé slová, ktoré nás veľmi potešili v žiali po  odchode našej maminky p. Majdánovej. Sme vám veľmi vďační za to, že mohla posledné chvíle života byť v krásnom prostredí s dobrými a starostlivými ľuďmi. Bola u vás veľmi spokojná, usmievala sa, takú si ju budem pamätať. Ešte raz srdečná vďaka vám všetkým. V. Michalková

 17. september 2010

Ďakujeme celému tímu z Hospicu Milosrdných sestier za ukážkovú exkurziu po tomto zariadení.
Stredná zdravotnícka škola z Považskej Bystrice 4.A - trieda. 

 16. september 2010   (e-mail)

Milé sestričky satmárky, ktoré sa staráte o pacientov v hospici v Trenčíne, ďakujem za sv. omšu, ktorú budete obetovať za nás, darcov. Potrebujeme Vaše modlitby určite všetci.
Nesmierne si vážim Vašu obetavú prácu a trpezlivosť. Aj ja by som chcela, aby mi bolo dopriate byť v starostlivých a láskavých rukách Vašich milých sestier a lekárov. Každý chorý si asi najviac váži ľudský prístup k nemu osobne, aby sa necítil ako kus nejakej veci, nejakého inventáru zdravotníckeho zariadenia ale ako ľudská bytosť, na ktorej ešte niekomu záleží. Ďakujem za Vaše citlivé srdiečka. Pán Vás žehnaj. Ingrid z Košíc.

 10. september 2010

S vďakou za čas obetovaný pre ZŠ v Považskej Bystrici 

 14. august 2010

Ďakujeme za starostlivú opateru , za pokoj a za lásku s akou sa tu starali o nášho milovaného otca, dedka, manžela a svokra Františka Tomaničku, ktorého sme všetci veľmi ľúbili. Úprimné  Pán Boh zaplať za to, že tu mohol dôstojne skončiť svoju životnú púť. S úctou a vďakou  vnučky Gabika, Adriana, Zarka,  vnuk Samko, zať Bohuš, dcéra Jana, dcéra Ada manželka Anna.

 2. august 2010 

Úprimné  Pán Boh zaplať za láskavú starostlivosť o nášho otca Štefana Kuvíčka a za jeho dôstojný odchod do večnosti. Ďakujeme. Dcéry  Silvia Reháková a Klaudia Jasnická  s rodinami.

 29. júl 2010

Úprimné Pán Boh zaplať, sestričkám, zamestnancom HOSPICU za starostlivosť o nášho Pavla Mošku a za to, že  mohol dôstojne a zmierený s Pánom Bohom odísť na večnosť. Z celého srdca Vám ďakuje celá rodina. Brat Marek, Neter Marta, Synovec Michal 

 17. júl 2010  - Častkovce

Pán Boh zaplať za všetko, čo robíte. Veľa zdravia, šťastia Božieho požehnania Vám zo srdca praje rod. Šimová.  
P.S Nikdy na Vás nezabudneme

 júl 2010

Kolektív ošetrujúceho personálu z Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne,
Touto cestou by som sa Vám s celou rodinou chcela ešte raz úprimne poďakovať za mimoriadnu a neobyčajnú pomoc a opateru posledných okamihoch života môjho otca a nášho dedka. Verte mi, že niečo podobné som ešte nezažila, s akou láskou a trpezlivosťou pristupujete k ľuďom v tých najťažších chvíľach, keď človek odchádza a cíti blízkosť a podporu, to je ten najkrajší dar.
Ešte raz veľké ĎAKUJEM za môjho zosnulého otca Jána Chudého a prajem Vám zo srdca veľa, sily a zdravia na vašej obdivuhodnej púti.
Janíkova Jana s rodinou

 17. júl 2010

Ďakujeme za starostlivosť o pána Jozefa Fúsika. Syn Vlado a Jozef  a dcéra Hana

 6. júl 2010

„V tomto životě nemůžeme dělat velké věci,  můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou" Matka Tereza
Mnohokrát děkuji všem, kteří se tu počas mojí 3 týdenní stáže o mě tak pěkně starali a mi pomáhali.
Janka :)Především děkuji milé sestřičce Gorazde, díky které jsem tu mohla být, a která se stala mým velikým vzorem v péči o těžce nemocné a umírající.
Jožkovi děkuji za společné modlitby v kapličce a za jeho pomoc vždy, kdy bylo potřeba. Velmi si toho vážím.
Všem sestřičkám a ošetřovatelkám, které se mi věnovali a vysvětlovaly mi vše potřebné, bych chtěla poděkovat za jejich milý přistup a trpělivost, především sestřičce Ulrice a Marcelce.
Všichni máte můj veliký obdiv, s jakou láskou a obětavostí se o pacienty staráte.
Bylo mi tu s vámi moc pěkně a nerada se s vám loučím. Snad se opět po čase shledáme.
Přeji vám mnoho sil a Božího požehnání do vaší práce a taktéž mnoho štestí v osobním živote
Vaše Janka Grochalová z Moravy

 4. júl 2010

Ďakujeme za starostlivosť o pána Pavla Mošku. Úprimné Pan Boh zaplať všetkým sestričkám a zamestnancom celej nemocnice v mene celej rodiny.  Synovec Ján Tomko, Michal, Jeho brat Anton a sestra Mária

 28. jún 2010

Úprimné Pán Boh zaplať za obetavú starostlivosť o nášho otca Jozefa Krištofa, ktorý nás opustil dňa 26. 6. 2010. Prejeme veľa trpezlivosti  a duševnej sily.   Ďakujeme!  Dcéry s manželmi

 21. jún 2010

Prijmite od nás úprimné poďakovanie, za našu maminku, babku Máriu Smolkovú, ktorá nás dňa 19. 6. 2010 opustila. Tu u vás dostala všetko, aj keď tu bola len krátko, ďakujeme, že mohla dôstojne odísť.  Pán Boh zaplať! Prajeme Vám veľa síl a lásky a nekonečnej  trpezlivosti, ktorou oplývate.  Vy ste boli pre našu babku ako anjeli :-)  Ďakujeme!  Vnučka Lucka Matúšová, Dcéra Eva Matúšová,  Zať Peter Matúš a celá rodina

 3. jún 2010

Ceníme si Vaší práce, zejména oceňujeme lidský přístup a přejeme hodně sil v tomto Vašem poslání.  Otrokovice

 22. máj 2010 - Slávnostný zápis do Knihy živých

Zápis do Knihy živých - 22. máj 2010Drahé Sestričky, veľmi Vám chcem poďakovať za ľudsky krásnu atmosféru na Zápise do Knihy Živých!!! Ďakujeme za krásnu sv. omšu, za Vašu obetavosť, za Vašu krásnu prítomnosť. Veľmi ste mi spríjemnili deň, spomienky na Maminku, zmiernili ste môj bôl nad jej stratou! Pán Boh musí mať z Vás nesmiernu radosť, akí ste nádherní ľudia!! Srdečne Vám všetkým ĎAKUJEM!!!! Modlím sa za Vás drahé sestričky, milí všetci!  S nesmiernou vďakou a úctou  Stanislava Kochanová s rodinou

Ďakujeme za ochotu, lásku, za úžasnú starostlivosť celému kolektívu. Veľmi ďakujeme za to všetko, čo ste dali Maminke, ale aj ostatným chorým.
Ďakujem za úžasnú empatiu a lásku. Nech Vás všetkých žehná náš Pán. Pán  Boh zaplať! ...
.
S úctou ďakujeme Hospicu za krásnu a dôstojnú starostlivosť o nášho manžela, otca a dedka Petra Jambora. S úctou rodina Jamborová
Ďakujeme za opateru, ochotu a lásku, s akou ste opatrovali našu mamu, starú mamu, celému kolektívu hospicu. Větrovcová, Ušiaková 
.
Úprimné Pán Boh zaplať ctihodným sestričkám a všetkým zamestnancom a vedeniu Hospicu za láskavé a milé opatrovanie a doopatrovanie našej sestry, švagrine, tety Finky Jamborovej.
Ďakujeme i za láskavé prijatie a deň Slávnostného zápisu do Knihy živých a pánovi dekanovi Kupčíkovi za povzbudivé slová pri svätej omši. 
Srdečné Pán Boh zaplať i za agapé - chutné občerstvenie od rodiny Jamborovej, Polákovej a Markechovej
. 
Ďakujeme personálu za starostlivosť o našu mamu...
.
Úprimná vďaka za príkladnú starostlivosť a lásku, s ktorou ste pristupovali a pristupujete k Vašim pacientom. Za Evičku Matulayovú ďakuje rodina.
.
Touto cestou chcem poďakovať celému kolektívu sestričiek a lekárov za svzornú starostlivosť a duchovnú podporu v ťažkých chvíľach v chorobe našej mamičky. Vďačná rodina Kuníková a Mianovská.
.

 Ďakujeme...

Ďakujeme za ochotu celému hospicovému tímu.
Želáme Vám veľa úspechov a najmä sily, aby ste aj naďalej boli vždy s láskou pri tých, ktorí to najviac potrebujú.
S úsmevom na perách spomíname na nezabudnuteľné slová, ktoré sa nám vryli do duše.
Z celého srdca Vám ďakuje Stredná zdravotnícka škola - 3.D - zdravotnícky asistent v Žiline - triedna učiteľka Beáta M. a 24 dobrých študentov :-)

 30. apríl 2010

Ďakujem za milé prijatie i povzbudenie. ... Toto miesto je požehnaním pre každého, kto sa tu čo len zastaví. Želám veľa síl, zdravia všetkým, čo sa starajú o dôstojný život našich otcov a mám.  Július Brocka, poslanec NR SR

 28. apríl 2010

Chcem sa poďakovať celému kolektívu Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne za láskavú a obetavú starostlivosť o môjho ťažko chorého manžela Františka Kebíska, ktorý tu zomrel vo veku 77 rokov.
Jeho posledné dni života sprevádzali veľké bolesti a utrpenie, ktoré ste mu pomáhali zvládnuť na vysokej profesionálnej úrovni, čo som mu ja v domácej opatere pri všetkej snahe nemohla zabezpečiť.
Ďakujem pani doktorkám a sestričkám za každé milé slovo a prejavenú ochotu zvládnuť jeho ťažké posledné hodiny života. Ešte raz za všetko ďakujeme. Manželka Rozália Kebísková (Trenčín)

 23. apríl 2010   + Mochnár Jozef

Rovnako ako mnohí, aj ja som sem prišla s veľkým strachom: čo bude ďalej, ako môj otecko strávi posledné dni svojho života...
No hneď ako sme sem vošli, moje srdce ostalo pokojné - cítila som a stále cítim tú úžasnú prítomnosť nášho Pána ... Vďaka nemu som vedela, že ocinko je v dobrých rukách! Pretože všetky Vaše srdcia sú naplnené láskou, Vaše ruky sú nežné a ústa vravia úctivo...
Naplno prežívate každodenné utrpenie spolu s nami všetkými. Ste tu jedna úžasná a láskou naplnená RODINA!
Aj keď sme tu boli krátko - s veľkou úctou a pokorou sa skláňam pred Vašou ťažkou a náročnou prácou ... ocino dnes tíško odišiel, spal... už nebola bolesť.... aj vďaka Vám všetkým!
Zo srdca ĎAKUJEM. 
Prajem Vám mnoho síl, úsmevu a lásky v tejto nádhernej a tak ťažkej práci, nech Pán viede Vaše kroky, Vaše ruky, Vaše ústa, srdcia, tak ako to robí doteraz. Odchádzam zmierená, moje srdce je pokojné...
Ďakujem aj za seba!   Dcéra Zuzana

 24. marca 2010

Prišla som s dušou, ktorá niesla ťažké bremeno - chorobu môjho Janka. Dnes odchádzam bez neho, ale moja myseľ a duša je spokojná - umrel - tíško a dôstojne, aj vďaka Vám.  Ďakujem. Jedličková  

 30. január 2010 - zápis do Knihy živých

V mene celej rodiny Gálikovej vám ďakujeme.   Patrik Gálik a Ján.
Drahé sestričky a celý personál, vyslovujeme Vám veľké Pán Boh zaplať za Vašu láskavú starostlivosť o nášho drahého otecka A. Pohanku.  Celá rodine ĎAKUJEME.  Pohánková, Čelková, Húdeková
Ďakujeme za rodinu Gulánových
Ďakujeme za vašu veľkú lásku a starostlivosť, ktorú ste venovali p. Divinskej. Dcéra Daniela, Syn Miroslav
Patrí Vám veľká vďaka za vašu starostlivosť, ochotu a láskavý prístup k našej milovanej. rodina Ďatková, Zlatovská.
Prijmite vrelé a úprimné poďakovanie za všetku  vašu starostlivosť o Vašich pacientov. Nech Vám Pán Boh vynahradí všetky vaše snaženia.  Za p. Babrnákovú ďakujú príbuzní.
Za celú našu rodinu prijmite od nás veľkú vďaku, boli ste svetlom pre našich blízkych a ste aj pre nás. Nosíme si vás všetci zo sebou. Ďakujeme, že sme s vami mohli stráviť toľko času. Ešte prídeme :-)   Margita Imrichova, Barbora,  Katka
Úprimné Pán Boh zaplať celému kolektívu za jeho láskyvý prístup a starostlivosť o môjho drahého manžela Janka Smolku. Obrovské ĎAKUJEME od manželky a detí

 16. január 2010 - zápis do Knihy živých

Veľké Pán Boh zaplať za starostlivosť našej tety a sestry Marienky Novosádovej. Vám milé sestričky a celému personál patrí veľká vďaka.  Neter Marta Novosádová, Brat  A. Novosád, Synovec Michal Novosád
V mene celej našej rodiny chceme týmto poďakovať za starostlivosť našej maminky a dcéry a sestry Aničky Trúsikovej. Srdečná vďaka za všetko.   Elena, Hana, Mariana, Erika

 12. január 2010

Poďekování
Tímto dopisem bych  chtěl moc poděkovať za příjemné chvíle strávené v tomto zařízení. Za skvělý kolektiv zaměstnanců, který je opravdu pozorný, pracovitý a vycházejíci si mezi sebou  vstříc. Děkuji vám ze srdce za umožnení stáže ve vašem zařízení. Pro mě tato stáž není jen taková běžná praxe, jako všude jinde. Dle mého úsudku by člověk, ktreý se chce věnovat do budoucna povolání v pomáhajícich profesí, by si měl uvědomit, že každá praxe je individuální a jedinečná. Člověk  musí mít dostatek vůle, částečne i sebevědomí a motivaci proč to chci vykonávat. Měl  by si v živote dát jednoduchý cíl, čeho by chtěl dosáhnout a bojovat. Samozřejmě, že to přináší i řadu překážek, úskalí a dalších jiných potíží. Však nadarmo se neříka: „že problémy jsou od toho, aby se řešily“ Vím, že mě čeká do budoucna spoustu překážek a dalších jiných věcí, které budu muset překonat.  „Ale s úsměvem jde všechno líp J Cítil jsem se tu jako doma, vždy skvělá atmosféra, sice mě někdy nebylo moc do smíchu, ale zachránila to usměvavá „akční záchranářka Sr. M. Alexandra“, která dodáva tomuto zařízení neuvěřitelným způsobem mnoho energie. A to mě překvapilo na práci řeholných sester, jaké jsou lidské, humánní, empatické po všech stránkách. Díky této stáži jsem měl možnost být v přímem kontaktu s klienty delší dobu, pochopit a následně se empatizovat do jejich těžkých životních situacích. Zjistit, jaké mají potřeby a které by pro ně byly vhodnější. Spoluúčastnil jsem se i při základní ošetřovatelské činnosti. Měl jsem možnost nahlédnout i do zdravotné dokumentace, účastnil jsem se semináře se sociální sestrou a pod. Dále jsem zabrousil i do financováni hospic - z právního hlediska a jiné. Tato stáž mě byla velkým přínosem a získal jsem spoustu zkušeností, jak v pracovním, tak i osobním životě.
Děkuji vám za vaše milé přijetí mezi sebe. 
S pozdravem  Martin Fogaš - Student Zdravotně sociální fakulty v Českých Budějovicích
.

Kronika Hospicu Milosrdných sestier v TrenčíneROK  2009  

na začiatok >>>

 2. december 2009

Poďakovanie
Touto cestou by som v mene celej rodiny chcela poďakovať celému personálu za láskavú opateru pani Márie Družbackej. Srdečná vďaka MUDr. Lakatošovej a ostatným sestričkám a ošetrovateľom. Svojou snahou zmiernili našu bolesť a umožnili našej mamičke dôstojný odchod z tohto sveta. Vďaka. Rodina  Dobiášová,  Rodina Družbacká  

 31. október 2009

Ďakujeme za pozvanie na zápis do Knihy živých dňa 31.10 2009. Zároveň by sme Vám radi poďakovali za vašu príkladnú starostlivosť o našu drahú manželku a mamu Máriu Macúchovú a veľkú pomoc v jej ťažkej chorobe. S veľkou ľútosťou  Vám chceme oznámiť, že v spomínanom termíne sa nemôže zúčastniť zápisu do Knihy živých z vážnych rodinných dôvodov. Veríme, že našu neúčasť pochopíte a ospravedlníte. Ešte raz veľmi ďakujeme a prajeme len dobré. S pozdravom rodina Márie Macúchovej

 28. november 2009

Milí a drazí, chtěli bychom Vám ještě jednou velmi poděkovat za starostlivou péči a lásku, jakou jste věnovali našemu drahému tatínkovi Lubomírovi Ražnému v jeho posledních dnech života. Velice si vážíme všeho, co jste pro něj udělali. S velikou vděčností vzpomínají syn a snacha. Luboš a Jana Ražných

 11.  október 2009

Drahé sestričky, lekári, milý všetok personál!
Veľmi chcem poďakovať za lásku, starostlivosť o moju drahú Mamičku Nadinku Dobiašovú. Maminke ste spríjemnili jej posledné veľmi ťažké dni, presvietili ste jej ťažké chvíle slnkom lásky. Veľmi chválila každého z Vás. Aj pri mojich návštevách som videla Vašu obetavosť, milotu, nehu Vašu úžasnú empatiu. Ste Anjeli z neba!
V mene Maminky srdečná vďaka Vám, modlím sa, nech vám náš milostivý Pán oplatí toľkú lásku! Maminka nás opustila 11. 10. 2009, viem, že kľudne odišla k nášmu Pánovi, nič ju už nebolí, no mňa bolí srdce z jej odchodu, veľmi mi chýba, smutno mi je aj za Vami drahé sestičky a všetci, čo ste dali toľko krásnych chvíľ do môjho života. Ďakujem za všetko! Žehnaj Vás milostivý Pán Boh!!!       Dcéra Stanislava s rodinou   

 29. september 2009

Poďakovanie                                                                                    
Milé sestričky a ostatný personál vášho hospicu, chcela by som vám touto cestou poďakovať za ľudský prístup a vašu starostlivosť a opateru pri posledných mesiacoch života našej mamičky Irenky Divinskej. Ďakujem, že sa dostala do vášho zariadenia a dôstojne dožila svoje posledné dni. Vašim príkladným prístupom k nej a jej zdravotnému stavu ste nám boli nápomocní, nakoľko sme vedeli, že je v dobrej opatere.
Váš personál by mal byť príkladom pre ostatné zariadenia pre takto dožívajúcich starých a bezvládnych ľudí.
Ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Dcéra Daniela, syn Miroslav  

 Poďakovanie

Dovoľte mi aby som touto cestou poďakoval celému kolektívu za spomienku na našu mamičku, ktorú ste nám zaslali, hoci bola u Vás iba krátko. Veľmi nás to potešilo a veľmi pekne Vám za to ďakujem. Prajem Vám veľa síl do Vašej bohumilej činnosti . A zostávame s pozdravom Ing. Michal Rusnák

 Moji milí v hospici,

Bola som veľmi dojatá, že ste si spomenuli na môjho milovaného manžela a jeho rodinu. Stále spomínam na Vás a som rada, že môjmu manželovi bolo umožnené dôstojne odísť vo vašom zariadení. I vy ste boli veľkou oporou pri posledných chvíľach môjho milovaného manžela. Za všetko ešte raz hlboká vďaka Anna Denková s rodinou

 20. augusta 2009

POĎAKOVANIE                                                                                         
Srdečne ďakujem zamestnancom hospicu za starostilovsť v posledných dňoch života o nášho milovaného otca a dedka Milana Bajzu, ktorý dnes po dlhej a ťažkej chorobe zosnul. Želáme všetkým zamestnancom nech im Pán Boh žehná pri ich obetavej práci. Ďakujeme: syn Peter a Ladislav, Dcéra Jarmila, Manželka Agnesa

 22. júla 2009

Milá pani doktorka Lakatošová, milé sestričky aj celý personál Hospicu.
Veľké pán Boh zaplať za Vašu obetavú starostlivosť a božiu lásku, akou ste sa starali o našu najdrahšiu a milovanú mamičku, ktorá dňa 20. 7. 2009 po ťažkej chorobe skonala vo veku 74 rokov. Naša trpezlivá mamička Vás v chorobe s láskou spomínala a cítila sa u Vás podľa jej slov: "ako v božom koši". Ešte raz srdečne ďakujeme.  Manžel Ondrej, Dcéry: Gabika Pavlíková s rodinou, Adrika Hejduková s rodinou, Monika Tilandyová s rodinou

 20. júla 2009

Milé sestričky, personál Hospicu.
Úprimne ďakujeme za obetavú starostlivosť nielen zdravotnícku, ale aj duchovnú, ktorú ste venovali našej drahej mame a babke Eve Gálikovej a tým jej uľahčili a spríjemnili posledné dni života. V tomto ťažkom období ste boli aj nám obrovskou oporou. Srdečne ďakujeme Rodina Gálikova

 20. júla 2009

Drahé sestričky, pani doktorky a celý kolektív Hospicu.
Ďakujeme Božej prozreteľnosti za to, že náš otecko Anton Pohanka mohol stráviť posledné dni svojho života medzi Vami. Hlboko sa skláňame nad Vašou láskou a obetavosťou s akou sa dokážete starať nielen o pacienta, ale aj o jeho príbuzných. Slovami ťažko vyjadriť poďakovanie za všetko čím ste zmiernili jeho utrpenie a hlavne za veľkú milosť, ktorej sa mu dostalo v posledných chvíľach jeho pozemského života, keď 9. 7. 2009 odchádzala jeho duša k Pánovi.
Vďaka za Vaše modlitby. Nech Vám to všetko dobrotivý Pán Boh vynahradí. Rodina Pohanková, Čelková, Húdeková z Malých Ledníc

 20. jún 2009

Milé sestričky, MUDr. Dobroslava a celý kolektív hospicu, ďakujeme Vám veľmi za starostlivosť a lásku, ktorou ste zahŕňali Ronena.
Boh Vám zaplať za všetku starostlivosť, lásku, obetavosť a súcit, ktoré ste Ronenovi darovali. Ukončilo sa jeho pozemské trápenie a nastúpil na cestu večného života!
Veľký pozdrav od nás. Budete nám chýbať. Stretnutia s Vami boli veľmi príjemné; hlavne toľko dobrých a obetavých anjelov a pokoj, ktorý rozdávate všetkým nám. S pozdravom  Lenka Murtin s rodinou!!!

 12. júla 2009

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým zamestnancom hospicu za starostlivosť a obetavosť, ktorú venujete našej drahej sestre Irenke Drugdovej zo Zvolena. Nech vás Pán Boh žehná pri tejto obetavej a ťažkej práci. Ďakujeme. Mária Hrašková a Zuzana Sujová s rodinami

 Milá pani doktorka.

Ja sa volám Marta a som sestra zosnulého Jana Rúčka. Ďakujem Vám z celého srdca, Vám i všetkým, ktorí ste sa o neho starali, počas jeho ťažkej choroby. Postarali ste sa o neho, i po stránke duševnej, za čo som Vám nesmierne vďačná. Bol to brat veľkého srdca a vždy ochotný pomôcť. Ja som mu takú opateru poskytnúť nemohla. Prosím odovzdajte v mojom mene všetkým veľké ĎAKUJEM.

 Ľudovít Pikrov15. apríl 2009

Milé sestričky,
zo srdca Vám ďakujeme za Vašu anjelskú starostlivosť, svätú trpezlivosť a láskavý prístup k nášmu "dedkovi" Ľudovítovi Piknovi, ktorý nás navždy opustil dňa 23. 2. 2009.
Boh Vám žehnaj!          Ďakujú Jana, Marián a Sárka Hôrkoví
Trenčianske  Teplice, dňa 15. 4. 2009

 25.  apríl 2009 - Slávnostný zápis do Knihy živých

Srdečne ďakujeme za milé stretnutie a spomienku na našu mamu Evku Guldánovu. Nech Vás Pán Boh žehná. Guldán Jozef, Janko, Mária a celá rodina
*
Milé sestričky!
Prijmite naše srdečné poďakovanie za dôstojné opatrovanie nášho brata Števka Hodulíka. Vďaka za opateru a lásku, ktorú ste mu preukázali. Sestry Anka, Cilka, Marka a Jojka
*
Veľké Pán Boh zaplať za Vašu obetavú a náročnú prácu pri zmiernení utrpenia chorých a ich blízkych, za slová útechy a podpory. Za rodinu Precháckovu  Bliklingová
*
Milé sestričky,
srdečne Vám ďakujeme za Vašu obetavú starostlivosť v posledných chvíľach pozemského života nášho otca Ľudovíta Haneca i za krásny zážitok zo Slávnostného zápisu do Knihy živých a želáme Vám ešte veľa síl vo Vašej náročnej práci. Syn Ľubomír s manželkou
*
Milé sestričky,
ďakujeme za krásnu opateru a veľkú starostlivosť o nášho brata Jozefa Kútneho a taktiež jeho otca Jána Kútneho. Vyslovujem Vám veľký obdiv a lásku, s ktorou to robíte. Ďakujeme. Palková, Kútna, Brlejová
*
Milé sestričky,
úprimná veľká vďaka za Vašu vzornú opateru, telesnú aj duševnú, ktorú ste venovali môjmu 87 ročnému manželovi, ako aj Vašu trpezlivosť s jeho dosť náročnou povahou. Najväčšia vďaka hlavne za to, že i Vašim pričinením odišiel do večnosti zmierený s Pánom Bohom a zaopatrený sviatosťami. Pán Boh vám to odplať!   Helena Kuníková
*
Milé sestričky!
Úprimné Pán Boh zaplať za starostlivosť a lásku s akou pristupujete ku každému a vďaka za milú spomienku na našich blízkych. Zanechali ste v nás hlbokú stopu. Nech Boh žehná Vašu prácu. Mária Mianovská rod. Kuníková

 25. marec 2009

Zo srdca ďakujem celému kolektívu Hospicu Milosrdných sestier za príkladnú a obetavú starostlivosť o môjho drahého manžela Miroslava Grufíka, ktorý nás opustil dňa 25. 3. 2009 vo veku 75 rokov a umožnili mu zmierniť jeho posledné ťažké chvíle života.
Za celú rodinu ešte raz ďakuje manželka Margita Grufíková

 Vladimír Šimoni8. marec 2009

Z celého srdca ďakujeme celému personálu Milosrdných sestier za starostlivosť a pomoc pri posledných chvíľach a dôstojnom odchode z pozemského života nášho milovaného otca Vladimíra Šimoniho, ktorý nás navždy opustil dňa 8. marca 2009 po ťažkej chorobe vo veku 70 rokov.
S hlbokou úctou dcéry s rodinam

 4. marec 2009

Milé sestričky, doktori a celý personál.
Danka GavendováS úctou a obdivom vyslovujeme poďakovanie za starostlivosť, lásku a ochotu, ktorú ste venovali našej drahej Danke Gavendovej počas jej posledných chvíľ.
Dňa 8. februára 2009 dotĺklo chorobou unavené srdiečko mamičky, už ho nič nebolí, už našlo svoj pokoj. My ho však nemáme, chýba nám a chýbať bude... ale nikdy na mamičku nezabudneme! Jej pamiatka v nás bude žiť, pokiaľ my budeme žiť.
...môj anjel z neba padá, hladká ma kvapka za kvapkou,
už nie som smutná - viem je so mnou, môj anjel lieta nado mnou
je strážcom mojich krokov, ja viem že vždy rád priletí,
viem že sa v diaľky snáď nestratí...
Želáme Vám z celého srdca veľa vnútornej sily vo Vašom náročnom poslaní, ďakujeme Pánu Bohu za Vaše dobré srdiečka a zlaté ruky. Boh Vám žehnaj!   dcéra Dominika s rodinou

 3. február 2009

Drahé ctihodné sestry a personál Hospicu, hoci je medicína v čase, keď sa život človeka blíži ku koncu, bezradná, môže pre zomierajúceho veľa urobiť paliatívna starostlivosť, ktorá nevyliečiteľne chorých sprevádza do posledných chvíľ života.
Váš prístup k ťažko chorým je odpoveďou ľudskosti na veľkú bolesť našej doby, kedy chorí a starí ľudia zomierajú opustení, bez starostlivosti a lásky, ktorú príbuzní prežívajú.

Chcem sa touto cestou poďakovať celému kolektívu hospicu za odobrnú zdravotnícku starostlivosť, ale predovšetkým za rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a ľudský prístup, s akým ste pristupovali k môjmu ťažko chorému manželovi Ivanovi Juricovi, ktorý odovzdal svoju dušu Pánovi dňa 3. 1. 2009.

Ďakujem Vám za dôstojný záver života môjho manžela, za Vašu podporu, za slová povzbudenia a útechy.
Zostávam s pozdravom a prajem Vám Božie požehnanie vo Vašom neľahkom, ale ušľachtilom poslaní. Juricová Elena s dcérami, Stará Turá

 Tánička Vaňovájanuár 2009

Milé sestričky, doktori a celý personál.
Touto cestou by som chcel poďakovať za úžasnú pomoc, spolupatričnosť a spoluúčasť v ťažkých chvíľach života našej Táničky Vaňovej, rod. Kočincovej, ktorá dôstojne a pekne strávila posledné chvíle života v tunajšom hospici.
.
Mne a našej celej rodine ste dali iný pohľad na život a dúfam, že aj energiu do ďalšieho života.
Veľký obdiv, pokora a obrovská vďaka za celú rodinu, príbuzných a známych.    Miloš Radosa


Kronika Hospicu Milosrdných sestier v TrenčíneROK 2008  

na začiatok >>>

 22. december 2008  

Bola si skromná vo svojom živote, ale veľká v láske a dobrote. Za pokojný spánok Tvoj v modlitbách prosíme a spomienku na Teba v srdci nosíme.

Evka Guldánová (Trenčín)

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným a zámym, že naša milovaná dcéra, manželka, mama, babka, sestra a teta EVA GULDÁNOVÁ nás opustila po ťažkej chorobe dňa 22. decembra 2008 vo veku 63 rokov. Smútiaca rodina

Bolesť ustane...,
a s útechou nás bude vedomie hriať, že naša drahá mamička Evka Guldánová odišla dôstojne v pokoji a my sa modlíme za ňu, aby ju prijali v Kráľovstve nebeskom.
Spoločne s rodinou úprimne ďakujeme za láskavosť, nehu, úctu a dôstojné sprevádzanie našej ťažko chorej mamy, ktorá tu prežila pol roka svojho života a znova sa sem vrátila, aby našla večný odpočinok.
Úprimne ďakujeme za obetavú starostlivosť sestričiek, ktoré sú k ľuďom ako anjeli, ktorí dodávajú ťažko chorým a ich rodinám pocit pokoja.
Dať zbohom neznamená zabudnúť, ale uchovať si spomienky v našich srdciach.
Nikdy nezabudneme.....                                                                                               Rodina Guldánová  (7. apríl 2009)

 11. december 2008

Bohu vďaka, že som mal možnosť vidieť toto zariadenie. Nech Vám vo Vašej statočnej a bohumilej práci sám náš Pán pomáha... "M"

 29. november 2008

Ďakujeme za obetu a lásku, ktorú ste poskytli Helenke Bouchnerovej. Katarína, Hedviga, Kristína, František B. .
Len jedno slovo zo srdca chceme vysloviť, a to je skutočne poďakovanie všetkým, čo sa starali o našich príbuzných, ktorí už ostali v našich srdciach a stálych nezabudnuteľných spomienkach. Srdedčne Pán Boh zaplať všetkým sestričkám za ich úprimnú a obetavú prácu k našim blížnym. Srdečne ďakujeme skutočne všetkým zamestnancom za ich láskavosť a srdečnosť. S úctou a láskou na Vás všetkých spomíname...
.
Veľmi pekne ďakujeme za opateru našej drahej Alenky Pavukovej.
Ďakujeme Vám za svetko, ktoré ste k Alenke prinášali skrze nášho Pána Ježiša.  
"Môj nárek premenil si v tanec,
rozviazal si mi smútočné rúcho
a opásal si ma radosťou."  (Žalm 30, 12)
S úctou a láskou Martin, Tomáš, VEronika, Štefan, Anna, Silvia, Eva, Jakub, Eduard, Eduard, Barbora.

 15. november 2008

Ďakujeme všetkým zamestnancom Hospicu za krásne privítanie, správanie sa, ochotu pomôcť či poradiť pri písaní mojej diplomovej práce. Vediete príkladnú ošetrovateľskú starostlivosť, všade cítiť duchovnú silu a Boha.
Ešte raz ďakujeme za všetko. S úctou Janka Filická, Jozef  F., sr. Elena OP  

 11. november 2008  

Slávka Luščíková (svadobný deň: 10. 2. 2007)Jediné srdce na svete sme mali, čo dokázalo nás milovať, aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli, neozve sa už viac. Odišlo, zmĺklo, išlo spať. Veríme, že ak raz my zavrieme oči, prejdeme sa po koberci z rosy, a za piesne vtákov a zvedavých očí slnečníc ju budeme môcť znovu v nebi objať v náručí.

Dňa 11. 11. 2008 si pripomíname 1. výročie odchodu do večnosti našej milovanej SLÁVKY LUŠČÍKOVEJ  z Trenčína, ktorá nás opustila vo veku 30 rokov. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéra Sabrinka, rodičia, svokrovci a ostatná rodina. ...neplačte za mnou, smrť zbavila ma bolesti mojej, modlite sa za mňa, by Pán prijal ma do milosti Božej...  

 10. november 2008

S vďakou a pokorou zostáva rodina Hodulíková s príbuznými zo Smoleníc, pričom srdečne ďakujeme Bohu, že do posledných chvíľ stál pri našom otcovi, manželovi, dedkovi, svokrovi a priateľovi. Boh nám jeho životom ukázal ako sa vie postarať o svojho syna, ktorý dlhé roky bojoval so zákernou chorobou. Popri všetkom utrpení však dokázal "žiť" život. Otec Štefan Hodulík zomrel vo veku 60 rokov, avšak za tento čas nám zanechal v našich srdciach veľa pekných nezabudnuteľných spomienok a silu žiť za to, za čo sa oplatí aj zomrieť. 
Ďakujeme Bohu, že Štefan bol našim otcom.
Srdečná vďaka patrí Hospicu Milosrdných sestier a personálu, že sprevádzali otca pri jeho posledných chvíľach na tomto svete. Úprimne Pán Boh zaplať. Martin Hodulík s celou rodinou.  

 10. november 2008

Srdečná vďaka za opateru môjho brata Štefana Hodulíka. Srdečne Pán Boh zaplať! sestra Cecília zo Smoleníc  

 4. november 2008

Vážená pani doktorka, milé sestričky a ostatný personál,
z celého srdca Vám ďakujeme za pomoc, ktorú ste preukázali nášmu otcovi, svokrovi a dedkovi Ľudovítovi Hanecovi.
Obdivujeme Vás a vážime si to, s akou zodpovednosťou, ochotou, trpezlivosťou a láskou ste sa snažili zlepšiť kvalitu posledných týždňov života nášho ťažko chorého príbuzného a pripravili ste mu dôstojný odchod z pozemského života do večnosti.
Nech Vás Pán Boh žehná a dá Vám ešte veľa milostí a síl v tejto nesmierne ťažkej a obetavej práci!
Pán Boh zaplať!  Rodina Hanecová

 29. október 2008

S úctou a obdivom vyslovujeme neskutočnú vďaku celému personálu hospicu Milosrdných sestier, ktorý s veľkou láskou a pozornosťou doopatroval našu drahú mamičku Hermínku Benkovú, ktorá zosnula 28. 10. 2008.
Želáme Vám z celého srdca veľa vnútornej sily vo Vašom náročnom poslaní, želáme Vám veľa pevného zdravia, ktoré k tomu všetkému potrebujete, ďakujeme Pánu Bohu za Vaše dobré srdiečka a zlaté ruky.
Boh Vám žehnaj!
Ján Benko-manžel, Jozef Benko-syn, Marcela Benková Hodulíková-dcéra, Marta Benková-nevesta, Oľga Benková-nevesta,
Michaela Benková-Barbičová s manželom, Matúš Benko s manželkou Petrou, Vašek Benko s manželkou, Dominik Benko, Marián Benko, Luca a Erik Hodulík - vnúčatá
Massimo, Erika, Matúš - pravnúčatá
.

  28. september 2008

Drahé a vzácne milosrdné sestričky a pani doktorky!
Dňa 12. 9. 2008 dotĺklo srdce môjho milovaného manžela a otca 9 detí Gustáva Kuníka - tu vo Vašom zariadení.
Vrelú vďaku vyslovujem za Vašu láskavú a citlivú starostlivosť o zdravotný ale aj duševný stav môjho manžela, lebo hoci sa bránil odchodu z domu, keď prišiel sem a sestričky ho uvítali, zmenil svoj postoj - sestričkám bozkával ruky.
Dúfali sme, že jeho rany sa za pár týždňov zahoja a môže ísť domov. No Pán to zariadil tak, že skôr ako sa mu zahojjili rany na tele, zahojila a uzdravila sa jeho ranená duša. Stal sa zázrak. Hoci dlho odmietal Božiu milosť, nakoniec zvíťazilo Božie milosrdenstvo a Pán si ho povolal v pravý čas.
Nech Božia pomoc sprevádza Vašu ťažkú a zodpovednú prácu a odmení Vám ju tu na zemi a potom v nebi. Vďaka pani Doktorke Lakatošovej, všetkým sestrám a ostatným dobrovoľným pracovníkom Vášho zariadenia. S veľkou vďakou Helena Kuníková a dcéra Mária.

 8. september 2008

Drahé sestričky, pani doktorka a celý personál, ktorý sa stará o ľudí, ktorí sa nachádzajú tu, v Hospici u milosrdných sestier.
Slovami nedokážeme vyjadriť ako úžasne a hlavne s veľkou dávkou lásky a citu ste sa starali o našu maminu, babinu Irenu Hantákovú z Lednických Rovní, ktorej posledná zastávka bola tu, v Hospici a potrebovala Vašu opateru.
Bohužiaľ dňa 22. 8. 2008 sa naša mamina a babina rozhodla, že nás navždy opustí, a tým nám všetkým spôsobila veľkú bolesť. V našich srdciach ostane navždy!
Z celého srdca Vám želáme za celú našu rodinu veľa šťastia, trpezlivosti v tejto tak náročnej práci. Ďakujeme!!!

 5. september 2008

Milé sestričky a pani Doktorka, a tiež celý personál.
Ďakujeme celému Vášmu kolektívu Hospicu za príkladnú a obetavú starostlivosť o nášho manžela, zaťa a švagra p. Jozefa Holíčka, s ktorou ste mu umožnili dôstojne prežiť v týchto jeho ťažkých a bolestných chvíľach. Nech Vám Pán Boh pomáha i naďalej v dobrom zdraví pomáhať, utešovať, posilňovať na teli i na duši ešte veľa chorých, ktorí to budú potrebovať.
Z úprimného srdca Vám za celú našu rodinu ďakujeme a od Pána Boha vyprosujeme ešte veľa dobrého zdravia, šťastia a síl do ďalších dní a rokov. S úctou manželka a švagriná
P.S. Prajem Vám veľa štedrých sponzorov, aby prispeli na dobrú záslužnú a správnu vec -  pomáhať trpiacim Pán Boh Vám pomáhaj.

 7. august 2008

Srdečné poďakovanie Hospicu milosrdných sestier a MUDr. Lakatošovej, ktoré sa podieľali na uľahčení posledných dní a hodín života našej mamičky Márie Hoštákovej z Dobrej, ktorá u Vás prebývala od 1.8. do 6.8.2008, prijímala nadmernú lásku a starostlivosť o jej ubolené telo v ťažkej chorobe až do poslednej hodinky jej života. Niet takého pokladu, ktorý by vyvážil a ocenil Vašu lásku a vzťah k chorým pacientom. Ešte raz srdečná vďaka milosrdným sestrám Hospicu a MUDr. Lakatošovej. Nech Vám to Pán Boh vynahradí. Dcéry a synovia zosnulej s rodinami.
Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli uľahčiť posledné chvíľky s našou mamičkou. 
Ďakujem Vám mnoho krát a zostávam v tichej modlitbe. Viera Hoštáková

 15. august 2008

Milosrdné sestričky, p. doktorka Dobroslava!
"Pán je môj pastier, nič mi nechýba, pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu..." (Žalm 23)
Chcem sa Vám, drahé sestričky, veľmi pekne poďakovať za starostlivosť, lásku, opateru a modlitby, ktoré ste venovali našej drahej mamičke Emílii Abíkovej. Ďakujeme Vám najmä za to, že ste umožnili našej mamičke dôstojný odchod k nášmu Spasiteľovi. Dcéry: Jana Čiderová, Ľubomíra Abíková; Synovia: Jozef Abík, Vladimír Abík.  

 8. august 2008

V mene našej spoločnosti STAVOKOV, spol. s r.o. Trenčín si Vám touto cestou dovoľujeme srdečne poďakovať za Vašu príkladnú a obetavú starostlivosť v posledných dňoch dlhej a ťažkej choroby nášho zosnulého kolegu Ing. Petra Tvrdého.
Celému personálu Vášho zariadenia, pánovi riaditeľovi, lekárom, civilným i milosrdným sestrám, ošetrovateľom, ako aj ostatným zamestnancom, vzdávame obdiv a úctu za ich prácu, ktorou uľahčujú zvládnutie posledných chvíľ v živote ťažko chorých ľudí. Vaše zariadenie vyžaruje pokoj a mier, ale predovšetkým lásku k ľuďom.
Želáme Vám pri Vašej ďalšej práci, ktorá je zároveň aj Vašim poslaním, aby ste stretávali veľa dobrých ľudí s veľkým srdcom s porozumením pre Vašu prácu. S úctou Ing. Zdenka Petríková (konateľ spoločnosti), Ing. Ivan Čahoj (konateľ spoločnosti)  

 2. august 2008

Z celého srdca úprimne ďakujeme za starostlivosť, obetavosť a lásku, ktorú venoval celý kolektív Hospicu pri starostlivosti o nášho drahého Ing. Petra Tvrdého v posledných dňoch jeho pozemského života.
Nech Boh žehná Vašu prácu! S úctou rodina Tvrdá

 26. júl 2008

S hlbokou úctou a vďakou sa skláňame pred celým kolektívom Hospicu Milosrdných sestier.
S veľkou láskou ste sprevádzali pani Emíliu Alexandrovú na jej poslednej ceste životom. S úctou rodina Majzlová   

 7. jún 2008

Ďakujeme za prijatie, krásnu omšu a za starostlivosť o nášho drahého syna a kamaráta Ondra Mikulca. Matka, príbuzní a priatelia
.
Ďakujeme za krásnu starostlivosť, prístup a prijatie nášho drahého Ing. Štefana Červeňa. Ďakujeme.
Srdečne ďakujeme za Vašu veľkú obetu a lásku, ktorú ste odovzdávali nášmu drahému priateľovi a dobrému spolupracovníkovi Števkovi Pisárovi.
.
Veľmi pekne ďakujeme za lásku, trpezlivosť a obetavosť, s ktorými ste sa starali o nášho otca Antona Š. Ďakujeme za prijatie, za spoločenstvo i za modlitby a prajeme Vám hojnosť Božích milostí a veľa sily, trpezlivosti a lásky pri Vašej práci.
.
Ďakujeme za krásnu spomienku na nášho drahého otecka Gustáva Glembu, že mohol získať na konci svojho pozemského života toľko Božích milostí. Pán Boh zaplať za všetko. S Pozdravom rodina Glembová.
.
Z celého srdca ďakujeme za príkladnú starostlivosť, lásku a ochotu, ktorú ste venovali našej drahej mamičke Darine Štefkovej. Prajeme Vám veľa trpezlivosti do ďalšej Vašej práce.
.
Z úprimného srdca ďakujeme celámu kolektívu za príkladnú opateru nášho dedka i všetkých ostatných pacientov. Nech Pán Boh žehná Vaše činy. Rodina Červenková

 30. máj 2008

Ďakujeme za prijatie a milý prístup a za všetky zodpovedané otázky. 9.A a 9.B - Základná škola Horná Súča  

 Apríl 2008

Kronika Hospicu Milosrdných sestierMilí a vážení pracovníci Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne 
Tento rok v januári som u Vás strávila týždeň odbornej praxe pri lôžku terminálne chorých. Týmto listom sa Vám chcem poďakovať za to, že ste mi poskytli túto možnosť, aj za všetky obohatenia, ktoré mi priniesla. Už mi nepríde ťažké priznať, že napriek tomu ako som sa na túto skúsenosť tešila, mala som z nej aj veľký strach. Láskavý a osobný prístup každého, s kým som sa počas mojej praxe stretla však moje obavy rýchlo zahnal. Stretla som toľko úžasných a inšpiratívnych ľudí, tak medzi personálom, ako medzi klientmi, že ich radšej ani nebudem menovať - mám zlú pamäť na mená, určite by som niekoho zabudla a potom by ma to mrzelo.
Počas toho krátkeho týždňa som v mnohých smeroch prehodnocovala a nanovo spoznávala svoju úlohu ako psychológa a znovu a znovu sa utvrdzovala v absolútnej priorite medziľudského vzťahu pri akejkoľvek psychologickej aj inej intervencii. Hlboko som sa utvrdila v tom, že bez úcty a lásky k človeku nikdy nevznikne úprimný vzťah a bez tohto vzťahu nemôžem pomôcť. Som skutočne rada, že som u Vás strávila plný týždeň a nie len pár krátkych chvíľ, lebo asi aj táto intenzita urobila z tejto praxe takú dôležitú skúsenosť v mojom živote. Skúsenosti a emócie, ktoré som prežívala ma chtiac-nechtiac postavili priamo voči mojej smrteľnosti, voči smrteľnosti mojich blízkych a pomohli mi hlbšie pochopiť moje presvedčenie a vieru v tomto smere. Bol to v mnohých smeroch obohacujúci a často aj veľmi duchovný zážitok.
Tiež som si uvedomila, že práca psychológa je v oblasti paliatívnej starostlivosti extrémne dôležitá aj pre ľudí, ktorí v týchto zariadeniach pracujú. Z Vašej strany som neustále vnímala veľké osobné predpoklady, odbornosť, zanietenie, presvedčenie o zmysle tejto práce a najmä veľkú vzájomnú oporu. Zároveň si myslím, že pravidelné skupinové aj individuálne sedenia zamerané na uvoľnenie od svojich pocitov, komunikáciu, prevenciu vyhorenia a pod. by boli veľmi prospešné, rovnako ako pravidelné školenia zamerané na odborno-psychologickú stránku starostlivosti o terminálnych pacientov. Táto práca je skutočne náročná a ľudia, ktorí sa jej venujú s toľkou odovzdanosťou a pokorou si zaslúžia všetku pomoc, akú môžu dostať.
Smrť nevnímam ako prehru. Je to prechod, zmena, nový začiatok. Každopádne je však prirodzenou súčasťou života tak ako všetko, čo sa dialo pred ňou. Smrť je tajomstvo, ktoré sa nemusíme snažiť pochopiť, stačí ho naplno prežiť.
Úprimne a zo srdca Vám ďakujem za Vašu láskavosť a otvorenosť, ktorá tak veľmi pomohla tomu, že sa z mojej praxe stal skutočne obohacujúci zážitok. Aj vďaka Vám som sa dokázala priblížiť k ľuďom na sklonku života, vyrovnávajúcich sa s vlastnou chorobou, smrťou, umieraním. Aj vďaka Vám som sa dokázala priblížiť svojmu vnútru a mojim vlastným strachom aj presvedčeniam.
Prajem Vám všetko dobré, veľa sily a krásnych zážitkov na každý deň
S úctou Kornélia Erdélyiová
 Vážení kolegovia, dovoľte, aby sme sa Vám v mene Katedry psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave poďakoval za Váš osobný vklad a vedenie našej poslucháčky, Kornélie Erdélyiovej, počas odbornej praxe. S úctou Trnavská univerzita  

 18. apríl 2008

Vážená pani MUDr. Lakatošová, milá sestra Gorazda, celý kolektív Hospicu
Chcem sa úprimne poďakovať za milý pozdrav od Vás, ktorý som včera dostala. Nesmierne ma potešilo, že máte otecka a moju rodinu v pamäti a že sa za nás modlíte.
Spomíname na otecka p. Ladislava Gabriša, na jeho posledné dni na tomto pozemskom svete so smútkom, ale s vedomím, že oteckovi je už dobre. Pán si ho povolal do večnosti a ukončil jeho trápenie.
Skúsenosť s chorobou, utrpením a smrťou otecka ma naučila nesmiernej pokore, vlastnému uvedomeniu si, čo je v živote dôležité v tejto uponáhľanej dobe. Láska a obeta, s ktorou som sa stretla u Vás v Hospici by mala byť príkladom pre nás všetkých, ktorí na tieto hodnoty občas zabúdame.
Želám Vám veľa fyzických i duševných síl pri Vašej obetavej práci, ktorú robíte s nekonečnou láskou, trpezlivosťou, pokorou, vierou a úctou k človeku.
S nekonečnou vďakou
Monika Malecová
Keď sa modlíme za seba, vedie nás k tomu nutnosť, keď sa však modlíme za iných, vedie nás k tomu láska. (sv. Bernard)

 20. marec 2008

Milé sestričky, náš dedko Pavol Mazanik je veľmi spokojný s Vašou milou starostlivosťou. Veľmi pekne ďakujeme. Dedko, Paľko, Vanessa, Danko, Maruška
 Kolektív všetkých zamestnancov hospicu!
Veru som nečakala, že si spomeniete mesiac po smrti na môjho brata Jozefa. Bol u Vás len krátko, ale ja viem, že aj on tak ako ja, Vás vnímal s nesmiernou láskou. Vaša obeta sa nedá vôbec opísať.
Dovolím si Vám napísať niečo o našej (teraz už len mojej) mame. Bála som sa veľmi ako to všetko stará žena zvládne. S pomocou mojej rodiny a známych a samozrejme pána farára zo Soblahova (Buranského) sme dôstojne odprevadili môjho brata. Dala som vystaviť bratovu fotografiu, ktorá ho v plnej miere vystihla. Veľa ľudí ju pýtalo pretože "taký bol". Jeho ohníčky v očiach, úprimný úsmev, krásne zuby a dobrota sa na nás pozerala pri rozlúčke.
Vy ste ho poznali len už spiaceho a tak "pozrite sa" na neho aspoň takto!
S úctou Vaša Edita Filipová

 1. marec 2008

Slávka Luščíková (svadobný deň: 10. 2. 2007)Ďakujeme za láskavú opateru našej drahej Slávky Luščíkovej. rod. Luščíková, rod. Segešová 
Vrúcna vďaka za láskavý prístup a pomoc pri posledných chvíľach života a dôstojnom ochode do večnosti manželky, sestry a švagrinej Ing. Tatiany Janečkovej. Janeček J. Fabová 
Ďakujem za opateru a láskavý prístup, dôstojný odchod môjho brata Stanislava Šimáka, úprimná vďaka. sestra s rodinou 
Ďakujeme za opateru našej mamy, babky, svokry Márie Čechutyovej, ktorá nás opustila 26. 11. 2007. Rodina Šučárová 
Ďakujeme za láskavú opateru, ktorú pre nášho otca a dedka Jozefa Baiča poskytol kolektív tohto hospicu. Opustil nás 23. 12. 2007. Rodina Bakičová  

 23. február 2008

Děkujeme Vám všem z celého srdce za toto krásné a dústojné místo, za Vaši obětavou péči o našeho dědu a tátu, pana Pisára. Rodina Sýkorova, Topinkova, Písárova  
   

 10. február 2008

Touto cestou nesmiernu vďaku vyjadrujem výkonnému riaditeľovi tohoto Hospicu - Ing. Chlebanovi za jeho zriadenie.
Veľká vďaka patrí najmä MUDr. Lakatošovej, všetkým sestričkám za ich starostlivosť o pacientov pre zlepšenie ich kvality života a celému Vášmu ošetrovateľskému personálu, ktorý s obrovskou láskou a pokorou sa snaží zmierniť bolesť a utrpenie nielen ťažko chorým, ale aj ich príbuzným, blízkym rodínám a priateľom.
Želám Vám všetkým veľa pevného zdravia, lásky a Božského požehnania, aby Vás Vaša obetavá práca naplnila v duchovnej aj ľudskej spokojnosti. Osobne veľmi pekne ďakujem za dôstojnú prípravu môjho priateľa Ing. Štefana Posára na odchod z tohoto sveta. Pauštová

 7. január 2008

Srdečne ďakujeme celému personálu za láskavý a obetavý prístup k našej drahej drahej manželke, mamine a babke Božene Svančíkovej. Veľmi ďakujeme za dôstojný odchod do večnosti a vôbec za všetko, čo ste pre ňu v jej ťažkých chvíľach urobili. Manžel s dcérou a vnúčatami a ostatná rodina


Kronika Hospicu Milosrdných sestier v TrenčíneROK 2007  

na začiatok >>>

 13. decembra 2007

Milý p. riaditeľ a pani doktorka Dobroslava a milosrdné sestričky! Veľmi pekne Vám ďakujeme, že ste nám pomohli pri adaptácii vo Vašom prostredí, za prijatie do Vášho kolektívu, za veľa nových a pekných poznatkov zo starostlivosti o chorých ľudí. Radi sme Vás spoznali. S úctou stážistky z Palárikova

 30. novembra 2007

Ďakujeme veľmi pekne. Robíte tu úžasnú prácu. Všetkým prajeme veľa síl. Študentky Trnavskej univerzity psychológie 4. a 5. ročník  

 20. novembra 2007

Srdečná vďaka od študentov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka za milé privítanie a prednášku. Obdivujeme Vašu činnosť a odhodlanie pomáhať, ktoré vykonávate s veľkým srdcom...  

 1. novembra 2007

Ďakujeme všetkým pracovníkom Hospicu za ich obetavú a ťažkú prácu. S úctou a vďakou. Rodina Holbajová  

 29. októbra 2007

V prvom rade by som sa chcela poďakovať celému personálu Vášho Hospicu. Vám, sestričkám, ošetrovateľom-kám, upratovačkám i vrátničkám za Vašu ochotu, láskavosť a starostlivosť, ktorú ste poskytli môjmu oteckovi a celej mojej rodine. Vždy ste si na nás našli čas, na vypočutie, na radu a na poklepanie po pleci a uspokojenie, že všetko bude tak ako má byť. Patrí Vám aj poďakovanie za to, že ste ma podporovali v tom, aby som s nim hovorila cez telefón i keď sme vedeli, že on mi nemôže odpovedať. NIkdy neoľutujem rozhodnutie, ktoré sme urobili - umiestniť otecka u Vás. Dostalo sa mu takej starostlivosti, akú by sme mu my nikdy nemohli poskytnúť. Ale život ide ďalej, a tak dnes už môžem povedať, že to máme za sebou a že sme pre tatina urobili všetko, čo bolo v našich silách. Chýba nám veľmi ale sme radi, že medzi nami bol a zanechal svoj zárez v našich životoch. V neposlednej rade sa Vám chcem poďakovať, za nesmiernu láskavosť, ktorú ste preukázali mojej mamičke tým, že ste jej odpustili časť poplatku. Odpadol jej tým obrovský kameň zo srdca. Mamička je zo starej školy a nerada žije v dlhoch, a tak týmto Vašim krokom ste jej umožnili pokojný spánok, za čo Vám zo srdca opäť ďakujem. Vážená pani doktorka, prajem Vám i celému personálu hospicu mnoho krásnych dní, zdravie a ľudskú lásku a akoby povedal môj brat i "slunce v duši" ;o) Navždy Vám bude patriť moja vďaka a môj obdiv za ťažkú službu, ktorú poskytujete rodinám v tej najťažšej chvíli. S úprimným pozdravom Svetlana Durkin - dcéra Ľubomíra Hlavaja  

 17. októbra 2007

Srdečné poďakovanie Hospicu milosrdných sestier a MUDr. Lakatošovej, ktoré sa podielali na uľahčení posledných dní a hodín života mojej manželky Etelky Zemkovej z Trenčína, ktorá tu od 27. 9. do 14. 10. 2007, prijímala nadmernú lásku a starostlivosť o jej ubolené telo v ťažkej chorobe až do poslednej hodinky jej života. Niet peňazí, ani zlata, ktoré by vyvážili túto lásku a vzťah k chorým pacientom. Ešte raz srdečná vďaka milosrdným sestrám Hospicu a MUDr. Lakatošovej. Nech Vám to Pán Boh vynahradí. Manžel zosnulej a synovia s rodinami  

Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli uľahčiť posledné chvíľky s našou mamičkou Margitou Zlatovskou a dôstojne sa nám s ňou pomohli rozlúčiť. Evičke Stopkovej a sestričke Gertrúde za citlivý prístup k mame i k nám dcéram.

 10. októbra 2007

Drahí moji, srdečná vďaka za lásku, ktorú prejavujete tým, ktorí to najviac potrebujú. Myslím v modlitbách na pracovníkov i obyvateľov domu. Mária

 22. septembra 2007

Milé sestričky a celý kolektív Hospicu! Pán nič nerobí náhodne. Tak je to aj s Vaším Hospicom tu v Trenčíne. Je to jeho dielo. Sú tu jeho milované sestričky, ošetrovateľky, vzácny personál. Povoláva si tu aj chorých, ktorým dal veľkú milosť prežiť posledné chvíle svojho života blízko pri Ježišovi. Veľká vďaka Pánovi a všetkým, ktorí sa tu s láskou starali o nášho manžela Štefana Dubravčáka. Rodina Dúbravčáková, Dominika Dubravčáková

Drahé milosrdné sestričky, úprimné Pán Boh zaplať Vám za všetku starostlivosť, dobrotu a lásku. rod. Medvedíková, Žaneta Dohňanská, Dominika, Patrik

Úprimné Pán Boh zaplať za prekrásnu slávnosť za rodinu Majerechovú. Mária Alexandra

Drahé milosrdné sestry, ďakujeme Vám z celého srdca za opateru, starostlivosť a dôstojné dožitie môjho otca Jozefa Gabaša pri jeho ťažkej chorobe. Ďakujeme aj MUDr. Lakatošovej za jej starostlivosť. Úprimné Pán Boh zaplať. Ďakuje dcéra Božena Jarábková s rodinou

Ďakujeme všetkým pracovníkom Hospicu za ich obetavú a ťažkú prácu, ktorou pomáhajú, spríjemňujú a uľahčujú ťažké chvíle v živote tým, ktorí to potrebujú, tak ako našej drahej sestre Bertine Andrášikovej. Smútiaca rodina

  21. septembra 2007

Drahé milosrdné sestry a p. MUDr. Lakatošová, personál Hospicu. S úctou, vďakou a obdivom k ťažkej práci milosrdným sestrám, personálu hospicu, lekárke, ďakujem za opatrovanie môjho priateľa Paľka Madzura, ktorý nás opustil dňa 21. septembra 2007, po ťažkej chorobe. Hlboko sa skláňam pred Bohom, že mi ukázal cestu, ako nášmu priateľovi môžeme pomôcť v jeho ťažkej chorobe. Starali ste sa o neho všetci nie z povinnosti ale z lásky k Bohu a vnímali ste ho aj ťažko chorého ako živú bytosť, ktorá potrebuje pomoc a lásku, porozumenie a to s úsmevom na tvári. S hlbokou úctou ďakujeme za všetko. Ivorová Gabriela a P. Lacko

 21. septembra 2007

Dňa 17. septembra 2007 odišla do večnosti naša drahá mamička Anna Paluchová z farnosti Trenčín - Juh. Touto cestou by sme chceli z celého srdca poďakovať hlavne sestričkám a celému ošetrujúcemu personálu za starostlivosť o našu drahú mamičku, ktorá odišla vo veľkom pokoji. Nech Vám to všetko dobrotivý Pán Boh vynahradí. Vďaka za všetko. Körmendyová Anna s rodinou.  

 6. septembra 2007

Milovaní, prežil som vo Vašej spoločnosti spolu 4 krásne týždne. Vďaka Vám som bohatší o mnohé skúsenosti. Najmä však o poznanie, že láska je aj dnes vynaliezavá, že je trpezlivá, že sa stará do posledného výdychu, že ochotne nesie kríž spolu s tými, ktorí už sami nevládzu. Objímam Vás v modlitbe, odovzdávam Vás Dobrému Bohu a nechávam tu kus srdca. A vy... "modlite sa za mňa, aby som ohlasoval evanjelium ako som povinný". Pán Vás žehnaj, Dietky Božie. S láskou Tomáš Kuník - Váš malý brat.  

 20. augusta 2007

Slovami ťažko vyjadriť poďakovanie, vďaku za všetko, čo bolo urobené pre môjho syna na poslednej ceste života. Ochotu a dobrotu, akú som tu stretla, sme doteraz nikde nenašli. Počnúc pani doktorkou, sestričkami, personálom i prostredím, vybavením. S hlbokou úctou  Brocková - matka

 30. júna 2007

"Čo je v živote dôležité? Na čo sa dáme Bohu použiť, to je dôležité. Čo on robí cez nás, to je dôležité... naše povolanie nespočíva v tom, že sa staráme o malomocných, ale v tom, že patríme Ježišovi." (bl. Matka Tereza) Naša úprimná vďaka patrí všetkým pracovníkom hospicu. Pokoj, láska, srdečnosť a úcta k človeku je to, čo som tu zažila počas 11 mesiacov pobytu môjho manžela Jána Dobiaša, ktorý odišiel v Pánovi 5. mája 2007. Nech Vás Panna Mária obdarí pokojom a láskou a náš Pán Otec Nebeský dá silu túto prácu zvládať. Úprimná vďaka a moja modlitba Vám všetkým. Dobiašová E. s rodinou  

 12. júla 2007

Dňa 12. júla 2007 dokončil svoju životnú púť náš drahý otec, dedko a pradedko František Heteš. S úctou k Vašej obetavej práci chcem poďakovať všetkým statčným ľuďom, ktorí sa snažili zmierni nášmu drahému jeho utrpenie. Osobitne z úprimného srdca ďakujeme p. MUDr. Anne Lakatošovej, všetkým obetavým sestričkám, personálu a pracovníkom Hospicu. Vaša práca nás priviedla k zamysleniu o zmysle života a jeho správnom prežívaní, o jeho cieľoch a poslaní. Vážený p. riaditeľ Chlebana, ctihodné sestričky, všetci dobrí ľudia, ktorí ste nášho dedka láskavo vystrojili na jeho večnú púť, prijmite ešte raz moje úprimné Pán Boh zaplať, so želaním dobrého zdravia, síl, veľa lásky a trpezlivosti pri Vašej statočnej práci. S láskou a úctou Mária s rodinou z Hornej Stredy

 9. júla 2007

„Života kniha zavrela sa, písaná srdcom, krvou zo žíl. Zápis v nej zlatým písmom hlása, že čestne svoj život dokončil. Nech jeho telo v rodnej hrude v pokojnom spánku odpočíva. V pamäti našej žiariť bude pamiatka jeho stále živá... V živote človeka sú chvíle, o ktorých vieme, že prídu a predsa na ich príchod nie sme dostatočne pripravení. Smrť neľútostne dopĺňa odveky zákon prírody." Milý kolektív ošetrujúceho personálu  Hospicu Milosrdných sestier, s nesmiernou úctou a poďakovaním vyjadrujeme naše chvály Pánu Bohu a Vám, za Vašu opateru a lásku prejavenú nášmu drahému zosnulému Ing. Jánovi Rusnákovi, PhD., ktorý nás opustil 1. júla 2007. Zároveň Vám želáme, aby Vás milostivý Pán napĺňal aj naďalej veľkou láskou, trpezlivosťou a ochotou, ktorú ďalej odovzdávate pacientom na ich poslednom pobyte vo Vašom zariadení. S úctou Božena Rusnáková s rodinou.

  26. júna 2007

Dobrý deň, chcem sa Vám a celému personálu Hospicu čo najsrdečnejšie poďakovať za starostlivosť o pani Emíliu Valovú. Nesmierne si vážime čo všetko ste pre ňu urobili i keď za veľmi krátky čas. V dnešnej dobe je veľmi ťažké stretnúť takých milých a úprimných ľudí ako ste Vy a celý Váš personál. Ja a celá moja rodina Vám veľmi radi pošleme 2% daní z našich platov. Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujeme. S pozdravom Krajčovič a celá rodina

 20. júna 2007

Srdečný kolektív Hospicu Milosrdných sestier. Z celého srdca Vám ďakujeme za obohacujúce skúsenosti a krásne prijatie do Vášho kolektívu počas dvoch týždňov, ktoré sme mohli tráviť s Vami a s ľuďmi, ktorí to potrebujú. Sme veľmi radi a ďakujeme Pánu Bohu, že ešte existujú takí super ľudia ako Vy. Želáme Vám veľa síl, trpezlivosti, lásky a chuti do práce. Simona Straková, Marcela Galková

 16. júna 2007

Vážená pani MUDr. Lakatošová a kolektív ošetrujúceho personálu Hospicu Milosrdných sestier! Milo sme boli prekvapení prejavom Vašej účasti na našej bolesti pri ukončení životnej púte našej mamičky Anny Tatárovej. Hlboko sa skláňame nad Vašim postavením, ktoré spríjemňuje Vašou láskavou opaterou posledné dni ľudí na sklonku ich života. Ďakujeme božej prozreteľnosti a to, že naša mamička mohla stráviť posledné dni svojho života medzi Vami. Poskytli ste jej opateru, ktorú sme jej my nemohli v tomto kritickom životnom tempe poskytnúť tak, ako by si to bola zaslúžila. Ľúbili sme ju z celého srdca, lepšiu matku sme si ani nemohli priať. Myslíme na ňu stále s láskou, tak ako na otecka, ktorý nás náhle opustil pred 10 rokmi. Prijmite našu úprimnú vďaku za to, že vo Vašom hospici, ako ostrovčeku lásky sme sa stretli s takými obdivuhodnými ľuďmi. Pri vykonávaní Vášho náročného postavenia Vám želáme veľa sily, trpezlivosti, zdravia a lásky k tým, ktorí Vás potrebujú. Z celého srdca za celú rodinu ďakuje dcéra Anna

 18. mája 2007

Milý kolektív Hospicu Milosrdných sestier, z celého srdca by som sa Vám chcela poďakovať nielen za Vaše milé prijatie medzi seba, ale aj za Vaše rady a usmernenia, za ochotné odpovede a za venovaný čas. Bolo osobne veľmi príjemné prísť na miesto s takou pokojnou atmosférou. Na druhej strane som mala možnosť zistiť, ako hospic pracuje po praktickej stránke, dozvedieť sa množstvo vecí o Vašej prácia i o Vašom prístupe k zomierajúcim.   Verím, že poznatky získané vo Vašom zariadení zúžitkujem aj počas svojej budúcej praxe. Za to všetko ešte raz srdečná vďaka. Silvia Minárechová, študentka 4. ročníka psychológie FF TU.

 Vážení kolegovia, aby sme sa Vám v mene Katedry psychológie Fylozofickej fakulty TU v Trnave poďakovali za Váš osobný vklad a vedenie našej poslucháčky Silvie Minárechovej počas odbornej praxe. S úctou Trnavská univerzita 

 6. mája 2007

Všetkým zamestnancom Hospicu mnohokrát ďakujeme za vľúdnosť, pomoc našej drahej sestre, tete, pratete - pani Božene Piatkovej, ktorá tu trávi už vyše roka svoj nový život. Trávi zde 24 hodín denne a vieme, že je o ňu perfektne postarané a vždy dostane to, čo najviac potrebuje. Taktiež vieme, že zamestnanci Hospicu sú zodpovedné, kultivované a súcitné osoby, ktoré svojou empatiou pomôžu i tam, kde je situácia vážna. Dnes slávi p. Božena Piatková krásnych 70 rokov. Všetci dúfame, že tých rokov bude ešte veľa a ja jej chcem zaželať nič viac a nič menej ako veľa zdravia. Máme Ťa všetci veľmi radi a sme vďační za všetko, za akúkoľvek pomoc a starostlivosť v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Ďakujeme Vám všetkým. Marika   

 23. apríla 2007

Poďakovanie. Do Božieho kráľovstva sa ide zákonite cez utrpenie.  Je ťažké prijať túto pravdu. Smrť je skutočnosť, ktorej sa nikto nevyhne. Fylozoficky sa nedá ani vysvetliť ani odôvodniť. Všetko sa to deje podľa železnej zákonitosti a predsa cítime smrť ako násilný zásah do nášho života, ako krivdu. Cítime ju ako niečo, čo by nemalo byť. No tu, v tomto úžasnom Hospici, je aj smrť milosrdnejšia. Pretože tu sa každému ťažko chorému pacientovi dostáva nielen výborná lekárska starostlivosť, ale hlavne pozornosť, ustavičná starostlivosť a láskavosť. Ťažko chorý človek vie rozoznať, či je opatrovaný z povinnosti alebo z lásky. Viem, že nikde inde sa mojej matke - p. F. Môcikovej - nedostalo viac lásky, starostlivosti a úcty ako tu, v Hospici Milosrdných sestier. Tej útechy a lásky sa plným priehrštím dostalo aj mne po celý čas, ktorý som trávila pri svojej matke, ale aj v posledných hodinách jej života. Zo srdca želám celému personálu, aby ich aj naďalej Pán žehnal a dával im veľa síl v ich ťažkej, ale veľmi potrebnej práci. Úprimne ďakujem milým sestričkám Satmárkam, že pre ne je najdôležitejšia hodina tá prítomná, najdôležitejším človekom je ten, ktorý práve stojí pred nimi a najnevyhnutnejším dielom je vždy Láska. Vďačná dcéra pacientky p. F. Môcikovej - B. Lacková z Dubnice nad Váhom 

 15. apríla 2007

Christos voskrese! Drahé milosrdné sestry a celé osadenstvo Hospicu. Všetkým Vám žičím veľa lásky a trpezlivosti. Nech vzkriesený Pán Ježiš Vám dáva každý deň silu a svoju milosť, aby ste si vzájomne preukazovali lásku a žili vo svornosti a pokoji. S úctou a s láskou Vám zo srdca žehná prešovský eparcha Ján Babjak SJ.  

 2. apríla 2007

Keď mi pri opatrovaní môjho otca Jána Majerecha dochádzali fyzické sily a sama ako dcéra som sa nemohla kompletne postarať o neho, Pán Boh to vyriešil. Prijali ho láskavé srdcia a ruky slúžiace chorým a nevládnym v tomto zariadení. Za 4 mesiace, ktoré u Vás prežil, aj mojou dennou návštevou som aj ja našla duchovné naplnenie pokojom a vedomím, že ho môžem každý deň vidieť. Vyslovujem všetkým po jeho dôstojnom odchode na Kvetnú nedeľu k Najvyššiemu Pánovi, spolu s rodinami mojich bratov úprimné Pán Boh zaplať. Pochválený buď Ježiš Kristus!  Mária Majerechová, dcéra.   

 27. marca 2007

Veľké poďakovanie celému personálu hospicu a domova dôchodcov, za skvelú prax, výborný kolektív a milé prijatie medzi Vás. S láskou Vaše zlatíčka - Martinka Vyhlídalová (sluníčko), Peťulka Musitzová (kvetinka), Lulinka Žiačková, Veronika Páninová  

 24. marca 2007

Za príkladnú a obetavú starostlivosť o našu sestričku Marcelku chcem vyjadriť hlbokú vďaku a vyprosujem pre všetkých zamestnancov Božiu pomoc a ochranu. Kanská Anna 

 23. marec 2007

Srdečná vďaka všetkým zamestnancom i vedeniu Hospicu za vľúdny, láskavý prístup k môjmu manželovi Jánovi Škvarilovi. V posledných chvíľach jeho života, v jeho zdravotných ťažkostiach bolo oňho veľmi dobre postarané. Z Vašej práce cítiť, že pokoj a pohoda sú duchom  Vašej ťažkej práce. Veľká vďaka patrí MUDr. Lakatošovej, všetkým sestrám i sestričkám. S úctou a vďakou ďakuje celá rodina Škvarilova

 22. marec 2007

Srdečne ďakujeme vedeniu Hospicu za milé privítanie a  možnosť prijatia.  Obdivujeme Vašu prácu i prístup k pacientom v ich posledných chvíľach života, ktoré im umožňujete prežiť dôstojne. Študenti 3 ZAA SZŠ sv. Vincenta de Paul Topoľčany, Mgr. M. Pišťanská, Mgr. S. Babjaková,

 20. marec 2007

S hlbokou úctou sme si vypočuli myšlienky o tom, že život je potrebné  naplniť starostlivosťou o život iných. Pomôcť im dôstojne umrieť a naplniť jeseň života. Patrí Vám za to naše úprimné poďakovanie a uznanie s tým, že i v nás sa lepšie utvrdilo presvedčenie, že tejto práci sa treba, pre naplnenie života, dôslednejšie a dobrovoľne i z našej strany venovať. Veríme, že sme začali cestu vzájomnej spolupráce. Spolupracovníci z obce Kolnica

 8. marec 2007

Čítam veľkú knihu bez prestania, obraciam pomaly strany, čo deň, to strana. A neviem ani sám, kedy knihu dočítať mám a neviem ani dnes, koľko do konca chýba mi strán.

Dňa 26. februára 2007 dočítal v láskavých rukách milosrdných sestier poslednú stranu svojho života milujúci manžel, otec, dedko a pradedko, pán Jozef Šavlík. Touto cestou ďakujeme MUDr. Lakatošovej, všetkým sestrám aj ostatnému personálu Hospicu Milosrdných sestier za obetavú starostlivosť, pomoc a zmiernenie bolesti pri čítaní posledných strán jeho knihy života. S úctou manželka Marta dcéry Marta a Vlasta

 3. marec 2007

Ďakujeme za príjemné prijatie a vedomosti, ktoré sme počas pobytu v Hospici nadobudli. Želáme všetkým pevné zdravie a veľa síl vo vašej práci. Minarovičová , Porloidová

 15. február 2007

 Ďakujeme za starostlivosť o našu mamku, babku, prababku Máriu Dulinovú, ktorá sa práve dnes tu dožíva 94 rokov svojho života. Sme veľmi radi, že je práve u Vás a vo Vašej starostlivosti na sklonku svojho života. Patrí Vám veľké poďakovanie za všetko, čo ste pre ňu urobili odo dňa, keď k Vám v ťažkom zdravotnom stave prišla a dnes je jej vďaka Vám oveľa lepšie. Dokáže s nami komunikovať, smiať sa a vnímať, že sme tu. Vždy je v čistom, pekne učesaná, umytá, čo pozitívne vplýva aj na jej psychiku. Za to Vám patrí obrovská vďaka! Pán Boh s Vami!  Rodina Zemenčíková a Piačková

 29. január 2007

Srdečné „Pán Boh zaplať" celému kolektívu Hospicu za starostlivosť a sprevádzanie našej mamy do večnosti. Nech Vám Boh udeľuje dosť síl vo Vašej práci, aby ste boli vždy poslami anjelov, ktorí zmierňujú bolesť a žiaľ, a premieňajú ho na radosť zo stretnutia so živým Bohom. A nakoniec chcem poďakovať ústami našej mamy, ktorá už pochopila, že smrť otvára bránu do sveta lásky a pokoja, v ktorom sa raz všetci stretneme. Ďakujeme! Rodina Michalkova

 7. január 2007

MUDr. Lakatošová a celý kolektív HOSPICU. Tak to už má náš otec za sebou. Už ho nič nebolí, už má svoj zaslúžený pokoj. My to ešte nemáme celkom za sebou, veľmi nám chýba a ešte dlho bude chýbať. S vďakou si spomíname na dni v Hospici, kde ste nám s láskou a pomocou umožnili stráviť spoločné dni s naším otcom - krásny Štedrý večer, z ktorého sa veľmi tešil. Za pochopenie v ťažkých chvíľach patrí Vám všetkým naša úprimná vďaka. Dcéry pplk. v. v. Štefana Kubiša IIng. A. Skřipská O. Jantošovičová


Kronika Hospicu Milosrdných sestier v TrenčíneROK 2006  

na začiatok >>>

 29. decembra 2006

Dotĺklo srdce tvoje unavené, uhasol oka svit. Nech ti je - drahá mamička, za všetko vrelý dík. Prijmite našu úprimnú vďaku za všetko, čo ste urobili pre našu drahú mamičku Boženu Pleškovú, ktorá nás 6. 12. 2006 opustila tichučko po ťažkom a dlhom utrpení. Ďakujeme, že ste spolu s nami stáli pri nej a pomáhali jej zmierniť bolesť a utrpenie, potešili jej ubolené srdiečko a dušičku. Vďaka za Vašu ťažkú prácu, ktorú robíte s veľkou láskou, za Váš obetavý a ľudský prístup k chorému trpiacemu človeku. Pokoj a pohoda sú duchom Vašej ťažkej práce, Váš pokojný a dôstojný prístup k chorému a zomierajúcemu je vzácny a dôstojný a pomáha chorému, bezvládnemu človeku odísť z tohto sveta vyrovnaný a zmierený s Bohom a sebou samým.  Prajeme Vám vo Vašom poslaní, ktoré je Vašou každodennou prácou i naďalej veľa trpezlivosti a lásky, pokory a obetavosti, bez ktorej by ste túto náročnú a ťažkú prácu nemohli robiť, a bez ktorej by nebolo možné obetovať svoj čas a lásku ľuďom, ktorí tu končia svoju životnú púť. Veľká vďaka patrí najmä MUDr. Lakatošovej, všetkým sestrám a sestričkám Hospicu Milosrdných sestier, p. Chrenkovej a celému personálu DD - JOB. S úctou a vďakou dcéra Vilma s rodinou a syn Ivan Pleško s rodinou.        

 22. decembra 2006

Spolok SKL Opatová. Potešili sme modlitbou ležiacich pacientov. Sláva a chvála Ti, Pane. Zbučková, Dučeková, Gavendová, Mončeková  

 12. decembra 2006          

Dobrý deň, možno Vám príde zvláštne, že píšem, no tým, že sa blíži čas Vianoc si spomínam, ako som minulý rok chodila na návštevu za svojím dedkom R. Valachom práve k Vám. Neviem, s týmto obdobím sa mi už asi navždy bude spájať aj obdobie, ktoré som strávila u Vás v Hospici pri dedkovi. Boli to chvíle pre mňa zvláštne, nakoľko na jednej strane bolestivé, no na druhej strane šťastné, pretože som mohla stráviť posledné dni pri milovanom človeku práve v prostredí, aké bolo a je u Vás. A viem i to, že aj dedko sa u Vás cítil lepšie. Priznám sa, že môj prvý pocit nebol pozitívny, keď som sa dozvedela, kde bude dedko umiestnený. Nakoľko som patrila k tým, ktorí si o Hospicoch myslia, že je to miesto, kam chodia ľudia už len zomrieť. Tým, že som chodila za dedkom častejšie, pochopila som, čo to je a o čom to je. Som rada, že som Vás spoznala a to i preto, že veľakrát sa Vám podarilo vyčariť úsmev na tvári. Zaslúžite si naozaj veľký obdiv a vďaku. Touto cestou sa Vám chcem poďakovať a popriať Vám veľa optimizmu a hlavne veľa nádeje a samozrejme krásne Vianoce. S pozdravom Veronika Valachová  

 15. decembra 2006

Děkuji Vám všem za milé přijetí. Dýchá na mě zde atmosféra pokoje, otevřenosti a přijetí. Je to dobré svědectví. Pán Vám všem žehnej, aby Pán byl ve Vás oslaven. Sestra Růžena Vlasáková (t. č. gen. představená) z Kongregace sester Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Františka z Assisi z Olomouce. 

 9. decembra 2006

Ďakujeme Vám za starostlivosť a pomoc venovanú nášmu drahému Leovi Drobnému. Rodina Štullerova  9. decembra 2006 Veľmi pekne ďakujeme za pozvanie na slávnostný zápis do Knihy živých; ďakujeme z celého srdca za starostlivosť o našu matku Máriu Veličovú. Pán Boh zaplať. Rodina Veličova  

 9. decembra 2006

Touto cestou by som chcela poďakovať za vzornú a láskavú starostlivosť, ktorú ste venovali môjmu manželovi počas jeho pobytu u Vás až do jeho smrti. Ďakujeme MUDr. Lakatošovej a celému personálu za dobrú opateru a tiež dôstojnú smrť môjho manžela, ktorý zomrel 29. 8. 2006. Boh Vám žehnaj za Vaše veľké srdcia. Ďakujeme Vám. Boháčiková a dcéry Zuzka a Erika  

 7. decembra 2006

Milý ošetrujúci personál. Ďakujeme Vám za veľmi zaujímavú prezentáciu (prednášku) a praktické rady, a hlavne za veľmi srdečné a milé privítanie. Do budúcnosti Vám želáme všetko dobré a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a stretnutie. Ešte raz ďakujeme. Študenti a pedagógovia FZ KU Ružomberok  

 5. decembra 2006

Milý ošetrujúci personál, milé SESTRIČENKY, ďakujem za Váš čas, ochotu, láskavosť, dobrotu, trpezlivosť pri vysvetľovaní fungovania hospicu, oboznamovanie sa s pacientami. Veľmi preveľmi ďakujem milučkej sestričke GORAZDE (nášmu slniečku) za pomoc s mojou diplomovou prácou, ochotu, láskavosť, dobrotu, pokoru, úctu. Milá Danka, si mojím vzorom, naučila si ma vždy a za každých okolností pristupovať ku každému tak, akoby to bolo naposledy. Ďakujem za všetko. Veľký preveľký obdiv Vám všetkým za Vašu obetavú prácu, ktorú robíte s nekonečnou láskou, trpezlivosťou, pokorou, vierou a úctou v človeka i v tomto terminálnom štádiu. Pán Boh Vám žehnaj, modlím sa za Vás. S úctou a pokorou Eva Zálepová, Nitra; 5. r. UKF -FSVaZ, Sociálna sestra (Nadácia Aspekt)  

 5. decembra 2006

Ďakujeme za zaujímavú prezentáciu a rady. Do budúcnosti sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. Rím.-kat. biskupstvo v Banskej Bystrici, Renovatio-Nova, n.o., Hospic Božieho milosrdenstva. Nech Pán požehnáva prácu v každej podobe, ktorú tu venuje v službe človekovi trpiacemu; nech cez každého z nich Vás žehná sám Ježiš. K tejto práci, ale aj našej spolupráci pridávam svoje kňazské požehnanie. Mons. Ján  Krajčík, dekan BB-katedrály  

 4. decembra 2006 

Môj Pane, ďakujem Ti z celého srdca, že si z lásky stvoril svoju služobnicu s. Dobroslavu a tiež všetky ctihodné sestry a celý ošetrujúci personál, ktorý pracuje v Hospici Milosrdných sestier. Ďakujem Ti, môj Pane, za lásku, ktorú majú k Tebe, lebo Ty, Pane, si hodný všetkej lásky a chvály. Ďakujem Ti, môj Pane, za lásku, ktorú nosia vo svojom srdci ku všetkým chorým, o ktorých sa starajú. Buď im za to jediným svetlom a zdrojom tepla, radosti a utíšenia v ich zodpovednosti. Nech im Matka nebeská  pomáha svojím orodovaním. MUDr. Lakatošová - s. Dobroslava, ešte raz srdečná vďaka! I Vám ostatným veľká vďaka! S úctou manželka Vášho pacienta Mihoka Jána (Trenčianske Teplice) 

 2. decembra 2006

Z príležitosti 1. výročia prevádzky žičím a vyprosujem Božie požehnanie všetkým a vyjadrujem vďaku p. riaditeľovi, komunite sestier a zamestnancom i dobrodincom.  biskup Viliam Judák

 14. júl 2006

Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa o mňa akýmkoľvek spôsobom s láskou starali. Ďakujem p. riaditeľovi za jeho obdivuhodnú starostlivosť, za starostlivosť celého kolektívu Hospicu i DD-Jób. Ďakujem mu za jeho ľudskosť a súcitný prístup k ťažko chorým, ktorí tu prežívajú svoje najťažšie chvíle života. Cením si, že práve v Trenčíne je takéto zariadenie, kde prestárli, bezvládni, či chorí ľuďia môžu dôstojne dožiť svoj život.

Pani MUDr. Lakatošovej ďakujem za jej krásny, pokojný a láskavý prístup k chorým i zomierajúcim. Taktiež za jej odbornú starostlivosť. Želám jej veľa úspechov. Všetkým sestričkám, ošetrovateľom, dobrovoľníkom, dobrovoľníčkam ďakujem za ich obetavú a ťažkú prácu, ktorú vykonávajú s takou láskou a nehou, že chorí s bolesťami už pri ich tichých, milých a anjelských tváričkách sa cítia ako v raji. Ich dotyky sú jemné, plné citu, nebolia a hneď si získajú srdce chorého pripútaného na lôžko. Ich nežný nezabudnuteľný spev znie ako anjelský zbor.

Aj ostatným lekárom ďakujem za ich vzornú a obetavú starostlivosť a povzbudivé slová, ktoré človek tak rád počúva.  

I kňazom ďakujem za ochotu, že s láskou a so záujmom prichádzajú k chorým, aby si takto splnili sviatosti, ktoré sú potrebné pre veriaceho človeka. Ďakujem za sv. omše, kde počujeme kázne, nad ktorými sa musí človek zamyslieť a ktoré pritiahnu ešte viac k láskavému nášmu P. Bohu.

Ďakujem i našim informátorkám - Danke a Katke, ktoré vedia pohotovo a s úsmevom poinformovať ľudí o všetkom, čo potrebujú vedieť.

I upratovačkám patrí veľká vďaka za čistotu, ktorá je tu taká potrebná, aby celé zariadenie bolo na slušnej úrovni. Vďaka patrí aj kuchárom, ktorí sa snažia o pestrú a správnu výživu. I správcovi vďaka za rýchlu opravu môjho vozíčka. I ďalším nemenovaným ďakujem za všetko, čo pre mňa urobili.

Bola som tu šťastná. Aj iným zo srdca odporúčam takúto starostlivosť. P. Bohu ďakujem, že mojej rodine dal vnuknutie, aby ma tu umiestnili. P. Boh zaplať za Vašu obetavú starostlivosť, za prehĺbenie viery k Bohu. Jožkovi Balážovi ďakujem za to, že ma naučil modliť sa i za jeho duchovné úsilie, ktoré vo mne zanechalo len tie najkrajšie spomienky pri spoločných modlitbách.

I ostatným dobrovoľníkom ďakujem. Lackovi ďakujem za jeho svojský humor, ktorý vedel rozosmiať aj chorých s bolesťami. Bol príkladom pre ostatných, lebo aj svoje ťažkosti vedel zakryť humorom a vtipom. Ďakujem aj p. Chorvátovej, že obetovala svoj čas každý pondelok mne, kedy som zabudla na svoje zdravotné problémy.

Zo srdca Vám všetkým ďakujem, že ste ma vedeli odpútať od mojej beznádeje, ktorú som hlavne zo začiatku pociťovala a hlavne za to, že ste ma prinavrátili do života. Nech Vás žehná Pán Ježiš, nech Vám pomáha vo Vašej ťažkej práci. Vo svojich modlitbách budem ďakovať a vyprosovať milosti všetkým za Vašu láskavú starostlivosť. S úctou Vaša pacientka Eva Guldánová

  9. jún 2006  

S láskou ste našu drahú mamičku p. Emíliu Jančovičovú (naše srdiečko) prijali. S láskou ste ju sprevádzali na jej ceste. Ďakujeme Vám. Dcéry Marianka, Milka, syn: Vilko

 10. jún 2006 - poďakovanie

Poďakovanie milosrdným sestričkám a ostatným zamestnancom trenčianskeho hospicu Milosrdných sestier. Touto cestou úprimne ďakujeme, Vám pani doktorka, milé sestričky a ostatní zamestnanci, za pomoc, láskavý a obetavý prístup a za všetko, čo ste urobili pre nášho milovaného manžela, otca, svokra a deda Juraja počas jeho pobytu u Vás. Vaša práca je ťažká, ale Vy ju robíte s veľkou láskou a úctou k ťažko chorým ľuďom. S vďakou a úctou rodina Šajbanová - Piešťany  

 24. máj 2006

Ďakujem pani MUDr. Lakatošovej, že nám umožnila umiestniť nášho ťažko chorého otecka p. Michala Skrúcaného vo Vašom zariadení. Zvlášť ďakujeme milosrdným sestričkám a ostatnému personálu za obetavú starostlivosť a dôstojnú prípravu na odchod z nášho slzavého údolia do Večnosti. Prajeme celému kolektívu dobré zdravie a veľa síl pri takejto náročnej práci. Pán Boh zaplať. Za vďačnú rodinu dcéra Mária B.  

 22. máj 2006

Mám veľký obdiv nad tým, čo sa Vám podarilo. Držím Vám palce, ďakujem za všetko, čo pre ľudí, ktorí to potrebujú, robíte. Odchádzam so záväzkom ako pomôcť dobrej veci. S úctou M. M.  

 13. máj 2006

Vďaka za to, že idete proti prúdu... Prajeme Vám veľa síl a pravej radosti z Vašej práce. Dobrovoľnícka skupina Vŕba  

Vďaka za lásku, ktorá tu na nás dýcha... Všetci snívame svoje sny. Niekomu ich osud nedoprial dosnívať v kruhu blízkych. Vďaka za to, že im pomáhate dosnívať.

 11. máj 2006

Ďakujeme za milé prijatie p. riaditeľovi i ošetrujúciemu personálu a za nové poznatky a skúsenosti. ZŠ - Horná Súča  

 6. máj 2006

Milosrdné sestričky a ošetrujúci personál. Príjmite naše vrúcne poďakovanie za dôstojnú opateru našej mami, babky a prababky. Ďakujeme za Vaše láskavé pristupovanie k Vašej ťažkej práci. S hlbokou úctou dcéra a syn pani Bakovej s rodinami. Ešte raz ďakujeme.  

 3. mája 2006 - Máj - lásky čas

Ste nám vzorom a nádejou. Petra Langberová - Trenčianska univerzita

Ďakujeme, bolo to obohacujúce - Jana Španková, Táňa - TnU AD - FSEV  

  24. apríl 2006

S úctou a vďakou za všetko, čo v tomto zariadení mení prežívanie na žitie. Želám veľa úspechov.

Čokoľvek ste urobili pre jedného z mojich najmenších, mne ste urobili, povedal Ježiš; On sa stotožnil s každým trpiacim. Nech je stále prítomný v tomto diele a nech mu žehná. sestra Marianna Bucková, s. Lýdia Koreňová - Beckov  

 18. apríl 2006 - Poďakovanie ošetrujúcemu personálu

S hlbokou úctou a nesmiernou pokorou Vám ďakujem za dôstojnú opateru pri odchode z tohto sveta mojej mamy Margity Ondrušovej. Prijmite, pani MUDr. Lakatošová i všetok ošetrujúci personál, moje vrúcne poďakovanie. Je ťažké hľadať slová, ale láska, pokoj, mier na duši, ktoré z Vás všetkých vyžarujú na každom kroku, sú vo Vašom každom slove, dokážu urobiť dôstojným aj takú udalosť ako je smrť milovaného človeka, ktorým mama je. Želám Vám z celého srdca, aby tá úcta a pokora bola vo Vás stále, želám Vám veľa vnútornej sily vo Vašom dôstojnom, ale náročnom poslaní, želám Vám veľa pevného zdravia, ktoré k tomu všetkému potrebujete. S úctou a vďakou Ing. Vladimír Ondruš, manželka Alena, syn Michal, dcéra Zuzana - Trenčianske Teplice  

 14. apríl 2006

Srdečné poďakovanie celému kolektívu za starostlivosť a lásku, ktorú venovali našej mamine Edite Šulekovej. S úctou a vďakou budem na Vás spomínať. Nech Pán Boh žehná toto miesto!   Rodina Šúlekovcov z Ružomberka

 5. marec 2006

S úctou a obdivom za všetko, čo v prospech tých, ktorí s nami môžu žiť a dožiť dôstojne svoj život. Pán Boh Vám pomáhaj. Pavol Hrušovský  

 3. marec 2006 - Vďaka za "pôrodnicu" pre Večnosť

rodina JaslovskáDrahé "Milosrdné sestričky"! Srdečná vďaka za všetko, čo ste urobili pre našu drahú manželku, matku, babku a prababku. Vďaka za Vašu ťažkú prácu, ktorú robíte s veľkou láskou, za Váš prístup k človeku, ako neopakovateľnému výtvoru Božiemu. Nech náš láskavý Pán príjme Vaše poklady, ktoré si láskou k blížnemu zhromažďujete v Nebi. Drahé sestričky, aj smrť bola s Vami krásna. Modlíme sa, aby sme aj my mohli raz naše posledné hodiny prežiť v kruhu svojej rodiny a v kruhu takých anjelov ako ste Vy, a spočinúť tak v našom Pánovi. Amen. Vďaka za Vašu "pôrodnicu" pre Večnosť. S vďakou, úctou a láskou Vaša rodina Jaslovská  

 3. marec 2006

Srdečná vďaka za Vašu láskavú a obetavú opateru našej drahej manželky, matky, babky a prababky. Ďakujeme p. riaditeľovi, p. doktorke, sestričkám, kňazom, lekárom, ošetrovateľom, vrátničkám a upratovačkám za ich ťažkú prácu a láskavý prístup ku každému človeku. Ďakujeme všetkým dobrodincom a dobrovoľníkom, ktorí sa taktiež pričinilii o toto jedinečné zariadenie, ktorým je Váš Hospic Milosrdných sestier.   S vďakou i úctou a láskou Vaša rodina Jaslovská

 1. februára 2006 - Požehnanie

Nech Pán žehná tomuto dielu! +Štefan Sečka

 Ďakujem

Ďakujem Bohu a celému kolektívu personálu za všetkých, ktorí tu prežívajú svoje dni.  Ďakujem za sprevádzanie na ceste k Pánovi mojej maminky, Ľudmily Pavelkovej, za opateru i modlitby. Dcéra Gabriela


Kronika Hospicu Milosrdných sestier v TrenčíneROK 2005  

na začiatok >>>

 9. november 2005 - Poďakovanie

Touto cestou sa chcem srdečne poďakovať a s úctou skloniť pred prácou personálu vášho zariadenia, ktorý s veľkou láskou a pozornosťou doopatroval moju krstnú mamu, pani Alžbetu Gavurníkovú, ktorá zosnula 4. 11. 2005. Ako dlhoročná sociálna pracovníčka môžem povedať, že takýto prístup k trpiacim a zomierajúcim je obdivuhodný, pokojný, dôstojný a vzácny. Mala som možnosť nejaký čas pozorovať prácu personálu v tomto zariadení a videla som, že pokoj a pohoda sú duchom vašej ťažkej práce. Prajem vam vo vašom poslaní, ktoré je vašou každodennou prácou i naďalej veľa trpezlivosti a lásky, bez ktorej by nebolo možné obetovať svoj čas ľuďom, ktorí tu končia svoju životnú púť. Ešte raz srdečne ďakujem a verím, že sa mi podarí vašu ťažkú prácu oceniť i publikovaním v regionálnej tlači. Ing. Viera Zapletalová, ul Bratislavská 5, 915 01   Nové Mesto nad Váhom

Obrázok pre Knihu živých Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne vytvorila Júlia Kubicová. Ďakujeme...