Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

Zápis do Knihy živých - 30. január 2010

Dňa 16. januára 2010 o 10.00 hod. sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 30 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   júl - august - september  2009.

Program:

 1.  9.45  hod.   príchod a privítanie hostí
 2. 10.00 hod.   rim.-kat. svätá omša s modlitbou za zosnulých zapísaných v Knihe živých
 3. 11.00 hod.  malé občerstvenie a posedenie

 Pacienti, ktorí odišli do večnosti v mesiacoch:       júl - august - september  2009

 •     23. 2. 2009      Ľudovít Pikna                Trenčianske  Teplice
 •     11. 4. 2009      MUDr. Ján Samák          Žilina
 •       6. 7. 2009      Jozef Barančík                Častkovce
 •       8. 7. 2009      Štefánia Ďatková            Dolná Poruba
 •       9. 7. 2009      Anton Pohanka                Malé Lednice
 •     13. 7. 2009      Jozef Machyl                    Dohňany
 •     14. 7. 2009      Mária Bertová                  Ilava
 •     15. 7. 2009      Ondrej Denko                  Trenčianska Teplá
 •     16. 7. 2009      Eva Gáliková                   Trenčín
 •     17. 7. 2009      František  Brablec          Modra
 •     20. 7. 2009      Monika Ševčíková          Trenčín
 •     22. 7. 2009      Mária Dzúrová                Trenčín
 •     23. 7. 2009      Anna Hostová                 Trenčín
 •     30. 7. 2009      Jozef Koníček                Dubnica nad Váhom

 

 •       4. 8. 2009      Janka Babrnáková          Horná Súča
 •       6. 8. 2009      Irena Drugdová               Zvolen
 •     14. 8. 2009      Ing. Anna Holčíková        Púchov
 •     14. 8. 2009      Ľudovít Bandri                Trenčín
 •     16. 8. 2009      Vladimír Slovák               Stará Turá
 •     20. 8. 2009      Milan Bajza                     Beluša
 •     31. 8. 2009      Mária Čepigová              Piešťany
 •       3. 9. 2009      Mária Králiková              Adamovské Kochanovce
 •       9. 9. 2009      Ján Krcho                       Trenčianska Teplá
 •     10. 9. 2009      Anna Hajtúnová             Stará Turá
 •     10. 9. 2009      Irena Divinská                Púchov
 •     12. 9. 2009      Anna Štandová               Trenčín
 •     16. 9. 2009      Katarína Jánska             Trenčín
 •     17. 9. 2009      Štefánia Burianova       Trenčín
 •     19. 9. 2009      Anna Chúpková              Predmier
 •     23. 9. 2009      Veronika Gulánová        Trenčín

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - viac  >>>
 KNIHA ŽIVÝCH  ›››
Zápisy do KNIHY ŽIVÝCH  ›››
Kronika ›››