Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

Zápis do Knihy živých - 1. marec 2008

Dňa 1. marca 2008 o 10.00 hod. sa uskutočnil Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 17 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   október-november-december 2007.

Stretli sme sa pri slávení Eucharistie, ktorú celebroval vdp. dekan Milan Kupčík, aby sme Pánu Bohu spolu ďakovali za životy našich drahých, za to, že nám pomáhal v našich súženiach a aby sme pre našich drahých i pre nás samých prosili potrebné milosti.

Nebeský Otec cez svoje Slovo napĺňal naše srdcia nádejou. Cez slová z Knihy Múdrosti nám hovoril, že duše našich drahých sú v Jeho láskyplných rukách a už sa ich žiadna muka nedotýka...

„Duše spravodlivých sú však v Božích rukách, muka sa ich nedotkne.
Nemúdri sa nazdávali, že je po nich;
za nešťastie posudzoval sa ich odchod, za skazu ich poberanie od nás.
Oni sú však na pokoji.
Lebo keď aj, podľa mienky ľudí, pretrpeli muky, jednako ich nádej bola plná nesmrteľnosti.
Po nedlhom treste prijmú veľké dobrodenie, pretože ich skúšal Boh a zistil, že sú ho hodni.
Vyskúšal ich ako zlato v peci a prijal ich ako celopalnú obetu.
Skvieť sa budú v čase svojho navštívenia, prebehnú sťa iskry cez trstinu, súdiť budú ľudstvo, nad národmi panovať a Pán bude večne vládnuť nad nimi.
Tí, čo mali v neho nádej, poznajú pravdu a čo boli verní, v láske zotrvajú pri ňom,
lebo milosti a zľutovania sa dostane jeho vyvoleným."    Kniha Múdrosti 3, 1-8

Slávnosť sa niesla v krásnej rodinnej atmosfére. Spája nás jedna nádej a máme radosť, že tvoríme jednu veľkú rodinu...    

...máme v srdciach žiaľ, lebo sme sa rozlúčili s našimi drahými. ...ak však máme v srdci lásku a dobrotu, Boh do nášho srdca vchádza ako SVETLO...   (myšlienka z homílie)


 Pacienti, ktorí odišli do večnosti v mesiacoch október-november-december 2007

 1.   1. 10. 2007      PhDr. Rudolf Gažo            (Trenčín)
 2.   6. 10. 2007      Mária Holíčková                (Skalka nad Váhom)
 3. 13. 10. 2007      Hedviga Kučerová            (Partizánske)
 4. 14. 10. 2007      Etela Zemková                  (Trenčín)
 5. 17. 10. 2007      Margita Zlatovská            (Trenčín)
 6. 20. 10. 2007      Margita Husárová            (Trenčín)
 7. 29. 10. 2007      Vladimír Bičanovský       (Trenčín)
 1.   1. 11. 2007      Soňa Holbojová                 (Trenčín)
 2. 10. 11. 2007      Mária Bábiková                 (Borovce)
 3. 11. 11. 2007      Slavomíra Luščíková       (Trenčín)
 4. 26. 11. 2007      Mária Čechutyová            (Lysá pod Makytou)
 5. 27. 11. 2007      Ing. Tatiana Janečková   (Trenčín)
 1.   5. 12. 2007      Oľga Záhumenská           (Neporadza)
 2. 10. 12. 2007      Stanislav Šimák               (Dubnica nad Váhom)
 3. 20. 12. 2007      Mária Harangozová          (Dubnica nad Váhom)
 4. 23. 12. 2007      Jozef Bakič                        (Šaštín)
 5. 30. 12. 2007      Veronika Hederová          (Trenčín)

 KNIHA ŽIVÝCH  ›››
Zápisy do KNIHY ŽIVÝCH  ›››
Kronika ›››
Fotografie

Listy v KNIHE ŽIVÝCH Hospicu Milosrdných sestier každé ráno otáčajú sestry, ktoré slúžia v Hospici a modlia sa za tých, ktorí sú v nej zapísaní, za tých, ktorí sa narodili pre nebo v našom Hospici... ...každý deň...

Slávka Luščíková je jednou z tých krásnych láskavých osobností, jednou z tých pokladov, ktoré napĺňajú Knihu živých. ...i ona spoznala LÁSKU a uverila v ňu... (fotografia zo svadobného dňa 10. 2. 2007)

...my všetci, ktorých spájala láska k našim drahým, zišli sme sa, aby sme priniesli Nebeskému Otcovi obetu Ježišovej lásky ako obetu chvály a vďaky za našich drahých...

Ústami s. Ulriky Pán Boh vo svojom slove hovoril o našich drahých, že sú už v POKOJI a že ich NÁDEJ bola plná nesmrteľnosti... (Kniha Múdrosti)

...a my sme spolu so s. Gorazdou spevom preplietali Božie Slovo. ...po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom... áno, lebo iba Boh môže zvlažiť púšť, ktorú pociťujeme vo svojich srdciach...

Vo svojej homílii vdp. dekan Kupčík okrem iného povedal, že v živote sa naši drahí stretli s LÁSKOU...a kto zacíti lásku, zacíti kúsok neba... áno, naši drahí sa cez lásku dostali do LÁSKYplného neba a my žijeme v nádeji, že vďaka láske sa v nebi s nimi raz budeme radovať...

s. Ladislava zahrnula v mene nás všetkých do Spoločných modlitieb veriacich i prosbu za našich drahých, ktorí v tento deň boli zapísaní do Knihy živých Hospicu Milosrdných sestier...

...a vrcholom bol príchod Ježiša medzi nás, Ježiša, tej nekonečnej lásky plnej dobroty a útechy. Ježiš prišiel medzi nás a vstupoval do našich sŕdc a vytvára v nich nebo plné dobroty a lásky.

...a krásna hudba dotvárala tú krásu lásky Boha k človeku, lásku ľudského srdca k svojmu Bohu a krásu lásky medzi ľuďmi...

s. Dobroslava - MUDr. Anna Lakatošová, poďakovala príbuzným za to, že zverili svojich drahých starostlivosti v Hospici, poďakovala im, že sprevádzali svojich drahých vo chvíľach ich utrpenia. ...a pozvala príbuzných od eucharistického stola na malé pohostenie a vzájomné zdieľanie sa.

...a tak to všetko chutné, čo dobrí ľudia a sestričky pripravili, spríjemňovalo vzájomné rozhovory.


...a potom sa všetci rozišli každý na to svoje pole krásne kvitnúť láskou a dobrotou...

...a tak ruka v ruke s Pánom kráčať po ceste do nebeskej vlasti kvitnúcej tými najkrajšími farbami...