Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - 2 % z dane

Hospic v Trenčíne >>>   

Venujte Vaše 2 % zaplatenej dane... Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - dar šľachetného srdca...

Ako platiteľ dane z príjmov sa môžete aj tento rok 2016 rozhodnúť, kam pôjdu 2% Vami zaplatenej dane za rok 2015. Týmto spôsobom môžete pomôcť mnohým organizáciám, medzi ktoré patrí aj Refugium, n. o. v Trenčíne, prevádzkovateľ Hospicu Milosrdných sestier - môžete nám takto pomôcť postarať sa o nevyliečiteľne chorých v pokročilom štádiu choroby, zomierajúcim.


Nejde o daň naviac, ľudia a firmy - a teda i Vy - môžete rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskovej organizácie Refugium, ktorá prevádzkuje Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne.

Naša platná registrácia v registri prijímateľov >>>

 Ako postupovať?

... podrobný postup ako nám môžete poukázať svoje 2% nájdete TU

... miesto pre Vašu otázku: email-logo1.jpg (685x681 px, 61.1 kbyte)

  Tlačivá a údaje o prijímateľovi?

 

 Údaje o prijímateľoví

 Obchodné meno: REFUGIUM, n.o. 
 Sídlo: 911 01  Trenčín,  Súvoz 739
 Právna forma: Nezisková organizácia 
 IČO: 3 7 9 2 3 2 8 5 

 TLAČIVÁ na stiahnutie:

 
  Vyhlásenie o poukázaní sumy zaplatenej dane    
  Potvrdenie o zaplatení dane  

  

 Načo sa takto získané financie v Refugium n.o. použijú? 

Financie, ktoré takto Refugium n.o.  získa, budú v priebehu roku 2016 použité na zabezpečenie starostlivosti o nevyliečiteľne chorých v pokročilom štádiu choroby, zomierajúcich hospitalizovaných v našom Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  

 

V roku 2015 Refugium n.o. prijalo vo forme 2% dane čiastku 22.167,25 €, ktorá bola použitá na krytie nákladov na lieky a zdravotnícky materiál pre pacientov hospicu (55%), nákladov na el.energiu, plyn, vodu (31%), maľovanie (5%) a na skvalitnenie životného prostredia pacientov hospicu (9%).

V roku 2014 Refugium n.o. prijalo vo forme 2% dane čiastku 22.749,25 €, ktorá bola použitá na krytie nákladov na lieky a zdravotnícky materiál pre pacientov hospicu (47%), ostatný zdr. materiál (5%), nákladov na el.energiu, plyn, vodu (45%) a na skvalitnenie životného prostredia pacientov hospicu (3%). 

V roku 2013 Refugium n.o. prijalo vo forme 2% dane čiastku 24.897,13 €, ktorá bola použitá na krytie nákladov na lieky a zdravotnícky materiál (45%), nákladov na el.energiu, plyn, vodu (37%) a na skvalitnenie životného prostredia pacientov hospicu (18%).

Vyúčtovanie prijatých 2 % dane z príjmov -  rok 2007 - rok 2008  - rok 2009 - rok 2010   - rok 2011

Kronika HOSPICU

Reflexie našich pacientov a ich príbuzných nech sú Vám veľkou vďakou...
Ďakujeme.
 Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky denne zahŕňajú všetkých dobrodincov Hospicu Milosrdných sestier do svojich modlitieb.

Verejná zbierka - Pomoc Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne